منوی دسته بندی

نمونه پروپوزال روش تحقیق ارشد مدیریت بازرگانی

47,000 تومان

نمونه پروپوزال روش تحقیق ارشد مدیریت بازرگانی

موضوع پروپوزال و پایان نامه مدیریتی:
ارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب مناسبترین تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا اصفهان

دقت کنید: این پروپوزال رشته مدیریت همراه با پایان نامه می باشد که بعد از خرید فورا می توانید دانلود کنید

منابع: همراه با منابع جدید

نوع فایل : word قابل ویرایش

تعداد صفحات پروپوزال و پایان نامه : 19+110 صفحه

توضیحات

نمونه پروپوزال روش تحقیق ارشد مدیریت بازرگانی

ارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب مناسبترین تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا اصفهان

برای انتخاب مناسبترین تامین کنندگان مواد اولیه، می توانید از یک مدل ترکیبی استفاده کنید که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برنامه‌ریزی آرمانی (Goal Programming) را ترکیب کند. این مدل ترکیبی به شما کمک می کند تا با استفاده از معیارهای مختلف و اولویت بندی ها، تامین کنندگانی را انتخاب کنید که بهترین تطابق را با نیازها و اهداف شما دارند.

در ادامه، به توضیح فرآیند استفاده از این مدل ترکیبی برای انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه پرداخته می شود:

تعریف معیارها: ابتدا باید معیارهای مورد استفاده برای انتخاب تامین کنندگان را تعریف کنید. این معیارها ممکن است شامل قیمت، کیفیت مواد اولیه، تحویل به موقع و سازگاری با استانداردها باشد. شما می توانید معیارهای دیگری را نیز اضافه کنید که مهم برای شرکت شما هستند.

اولویت بندی معیارها با استفاده از AHP: در این مرحله، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، معیارهای تعریف شده را به ترتیب اولویت بندی کنید. برای هر معیار، مقایسه جفتی انجام دهید تا نسبت اهمیت آنها را به دست آورید.

سپس با استفاده از روشهای محاسبه وزن های نهایی، وزن هر معیار را مشخص کنید. این مرحله به شما کمک می کند تا به طور دقیق تر تعیین کنید که کدام معیارها برای شرکت شما مهمتر هستند.

تعیین اهداف و محدودیت ها: در این مرحله، اهداف و محدودیت های شرکت خود را تعریف کنید. مثلاً ممکن است هدف شما کمینه کردن قیمت با حداکثر کیفیت باشد. همچنین، محدودیت هایی مانند بودجه، محدودیت زمانی و نیاز به تامین کنندگان اصلی را نیز در نظر بگیرید.

تعیین ماتریس تصمیم‌گیری: در این مرحله، ماتریس تصمیم‌گیری را برای ارزیابی تامین کنندگان براساس معیارهای اولویت بندی شده ایجاد کنید. این ماتریس می تواند شامل نمره دهی به هر تامین کننده بر اساس هر معیار باشد. به عنوان مثال، شما می توانید برای هر معیار، تامین کنندگان را بر اساس سطوح خوب، متوسط و ضعیف رتبه بندی کنید.

انتخاب تامین کنندگان مناسب: در این مرحله، با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی، سعی کنید تا به یک راهکار بهینه برای انتخاب تامین کنندگان برسید. در برنامه‌ریزی آرمانی، هدف شما این است که بهترین راهکاری را پیدا کنید که همه اهداف و محدودیت های شما را در نظر بگیرد.

به طور مثال، شما می توانید هدف کمینه کردن قیمت را با هدف حداکثر کردن کیفیت ترکیب کنید و سپس با استفاده از روش‌های برنامه‌ریزی آرمانی، بهترین تامین کنندگان را انتخاب کنید که با اهداف شما همخوانی دارند.

استفاده از این مدل ترکیبی امکان می دهد تا شما به صورت سیستماتیک و همراه با استفاده از معیارها و اولویت بندی های مشخص، تامین کنندگان مناسبتری را برای مواد اولیه خود انتخاب کنید. البته، برای پیاده‌سازی دقیق این مدل، نیاز به داده‌های مرتبط و استفاده از روش‌ها و ابزارهای مربوطه خواهید داشت.

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره است که برای اولویت‌بندی و ترجیح‌بندی گزینه‌ها در مسائل پیچیده استفاده می‌شود. این روش توسط توماس سائاتی در دهه ۱۹۷۰ معرفی شد و از آن زمان تاکنون به عنوان یکی از ابزارهای مهم تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت، علوم رایانه و مهندسی استفاده می‌شود.

فرآیند AHP شامل مراحل زیر است:

تعریف مسئله: در این مرحله، باید مسئله‌ای که قصد حل آن را دارید به طور دقیق تعریف کنید و گزینه‌های مختلف موجود را شناسایی کنید.

تشکیل سلسله مراتبی: بعد از تعریف مسئله، باید سلسله مراتبی از معیارها و زیرمعیارها را تشکیل دهید. سطح بالای سلسله مراتب معیار اصلی است که بر اساس آن گزینه‌ها ارزیابی می‌شوند و در سطح پایین‌تر زیرمعیارها قرار می‌گیرند. این سلسله مراتب باید به گونه‌ای باشد که تمام معیارها و زیرمعیارها در یک نظم منطقی قرار گیرند.

تعیین ماتریس اولویت‌بندی: در این مرحله، برای هر جفت معیارها و زیرمعیارها، ماتریس اولویت‌بندی را تشکیل می‌دهید. در این ماتریس، بر اساس معیارهای زیرمعیارها، مقایسه‌ای بین زوج معیارها و زیرمعیارها انجام می‌دهید و ارزش نسبی آنها را بررسی می‌کنید. این مقایسه‌ها معمولاً با استفاده از یک مقیاس از ۱ تا ۹ صورت می‌گیرد که به اهمیت نسبی هر جفت نقاط را تعیین می‌کند.

محاسبه بردار وزن: در این مرحله، بردار وزن برای هر سطح از سلسله مراتب محاسبه می‌شود. برای محاسبه بردار وزن، باید مقادیر اهمیت نسبی را مرتب کرده و مقدار متوسط هندسی را برای هر سطح محاسبه کنید. این بردار وزن نشان می‌دهد که هر معیار یا زیرمعیار چه تأثیری در تصمیم‌گیری دارد.

تحلیل سازگاری: در این مرحله، سازگاری ماتریس‌های اولویت‌بندی را بررسی می‌کنید. باید مطمئن شوید که مقادیر اهمیت نسبی به طور قابل قبولی با یکدیگر سازگار هستند و به هم متناسب هستند. در صورت عدم سازگاری، ممکن است نیاز به اصلاحاتی در مقادیر اهمیت نسبی وجود داشته باشد.

تحلیل نهایی و اولویت‌بندی: در این مرحله، با استفاده از بردار وزن و ارزیابی گزینه‌ها براساس معیارها، می‌توانید گزینه‌ها را اولویت‌بندی کنید. با جمع ضرب اهمیت نسبی هر گزینه با ارزش آن در معیارها، مجموع ارزش هر گزینه محاسبه می‌شود و گزینه با بیشترین ارزش به عنوان گزینه مناسب انتخاب می‌شود.

فرآیند AHP به شما کمک می‌کند تا در فرآیند تصمیم‌گیری، با در نظر گرفتن معیارها و اولویت‌های مختلف، به ترجیحاتتان برسید و به طور منطقی گزینه‌ها را مقایسه و ارزیابی کنید.

برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب مناسبترین تامین کنندگان مواد اولیه

برنامه‌ریزی آرمانی (Ideal Planning) یک روش تصمیم‌گیری چند هدفه است که در آن سعی می‌شود تا بهترین راهکار برای دستیابی به هدف‌ها و تحقق ارزش‌های آرمانی در مسائل پیچیده تعیین شود. در این روش، معیارها و اهدافی که در انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه باید مدنظر قرار گیرند، در نظر گرفته می‌شوند. به طور کلی، فرآیند برنامه‌ریزی آرمانی شامل مراحل زیر است:

تعریف هدف‌ها و ارزش‌های آرمانی: در این مرحله، هدف‌های و ارزش‌هایی که در انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه مهم هستند را تعریف می‌کنید. مثلاً هدف ممکن است کاهش هزینه، بهبود کیفیت، افزایش تأمین و تحقق پایداری محیطی باشد.

شناسایی گزینه‌ها: در این مرحله، تامین کنندگان مواد اولیه موجود را شناسایی می‌کنید و به عنوان گزینه‌ها در نظر می‌گیرید. می‌توانید بر اساس منابع داخلی و خارجی، تحقیقات بازار و تجربه‌های قبلی خود، لیستی از تامین کنندگان را تهیه کنید.

ارزیابی گزینه‌ها بر اساس هدف‌ها و ارزش‌های آرمانی: در این مرحله، گزینه‌ها را بر اساس هدف‌ها و ارزش‌های آرمانی ارزیابی می‌کنید. برای هر گزینه، باید میزان تطابق آن با هدف‌ها و ارزش‌ها را مشخص کنید. این ارزیابی ممکن است با استفاده از روش‌های کمی و کیفی صورت بگیرد. می‌توانید از سیستم امتیازدهی، مقایسه دو به دو، تحلیل SWOT و دیگر ابزارها استفاده کنید.

تعیین وزن هدف‌ها و ارزش‌های آرمانی: در این مرحله، برای هر هدف و ارزش آرمانی وزن متناسب با اهمیت آنها تعیین می‌شود. این وزن‌دهی باید بر اساس دیدگاه‌های کلی و استراتژی‌های سازمانی صورت گیرد.

محاسبه نمره برای گزینه‌ها: با استفاده از وزن‌های تعیین شده در مرحله قبل، نمره برای هر گزینه بر اساس ارزیابی‌ها و معیارها محاسبه می‌شود. معمولاً با جمع ضرب وزن هر هدف و ارزش با امتیاز متناظر آن در ارزیابی، نمره نهایی برای هر گزینه محاسبه می‌شود.

انتخاب مناسبترین تامین کنندگان مواد اولیه: با توجه به نمرات دریافتی توسط گزینه‌ها، می‌توانید تامین کنندگان مواد اولیه مناسب‌تر را انتخاب کنید. می‌توانید بر اساس نمرات بالا، رتبه‌بندی انجام دهید و تامین کنندگانی را انتخاب کنید که در نمره‌بندی برتری دارند.

در طول این فرآیند، مهم است که به توازن بین هدف‌ها و ارزش‌های آرمانی توجه کنید و تصمیم‌های خود را بر اساس تحقق بهترین مجموعه از این هدف‌ها انتخاب کنید. همچنین، این فرآیند باید به صورت دوره‌ای تکرار شود تا با تغییرات در محیط کسب و کار و اولویت‌ها، تامین کنندگان به روز شوند.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نمونه پروپوزال روش تحقیق ارشد مدیریت بازرگانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *