منوی دسته بندی

دانلود پروپوزال مهندسی سيستم های اقتصادی و اجتماعی

47,000 تومان

دانلود پروپوزال مهندسی سيستم های اقتصادی و اجتماعی

موضوع پروپوزال و پایان نامه مدیریتی:
ارائه مدل طراحی شبکه زنجيره تأمين سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوريتم ژنتيک

دقت کنید: این پروپوزال رشته مدیریت همراه با پایان نامه می باشد که بعد از خرید فورا می توانید دانلود کنید

منابع: همراه با منابع جدید

نوع فایل : word قابل ویرایش

تعداد صفحات پروپوزال و پایان نامه : 17+118 صفحه

توضیحات

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی سيستم های اقتصادی و اجتماعی

ارائه مدل طراحی شبکه زنجيره تأمين سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوريتم ژنتيک

شبکه زنجیره تأمین سه مرحله‌ای (Three-stage supply chain) شامل تأمین کننده (supplier)، تولید کننده (manufacturer) و خرده فروش (retailer) است. هدف این شبکه زنجیره تأمین، بهینه‌سازی تأمین محصولات در سطح سه مرحله مختلف است.

برای طراحی مدل زنجیره تأمین سه مرحله‌ای با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک، ابتدا باید مسئله را به طور دقیق تعریف کنید. این شامل تعریف متغیرها، تابع هدف و محدودیت‌ها است. برای سهولت بیشتر در ارائه مدل، مسئله به صورت زیر تعریف می‌شود:

متغیرها:

مقدار تقاضای محصولات در هر مرحله

مقدار تأمین محصولات توسط هر مرحله

میزان موجودی محصولات در هر مرحله

سفارش‌های قابل قبول برای هر مرحله

سفارش‌های قابل انجام برای هر مرحله

تابع هدف:

کمینه کردن هزینه کلی شبکه زنجیره تأمین، که شامل هزینه‌های تأمین، حمل و نقل، ذخیره سازی و موجودی است.

محدودیت‌ها:

محدودیت تقاضا: تقاضا در هر مرحله باید برآورده شود.

محدودیت ظرفیت: تعداد محصولات قابل تولید توسط تولید کننده و تعداد محصولات قابل نگهداری توسط خرده فروش محدود است.

محدودیت تأمین: مقدار تأمین محصولات توسط تأمین کننده محدود است.

حل این مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک می‌تواند به صورت زیر انجام شود:

تعریف یک جمعیت اولیه از راه‌حل‌ها به صورت تصادفی. هر راه‌حل متشکل از مقادیر متغیرهای تصمیم‌گیری است.

ارزیابی هر راه‌حل با محاسبه تابع هدف برای آن.

انتخاب والدین برای تولید نسل بعدی. می‌توانید از روش‌های انتخابی مانند روش رولت‌های معکوس (Inverse Roulette Wheel) استفاده کنید.

تولید نسل بعدی از جمعیت با استفاده از عملگرهای ژنتیکی مانند ترکیب (Crossover) و جهش (Mutation).

ارزیابی نسل جدید و محاسبه تابع هدف برای هر راه‌حل.

تکرار مراحل 3 تا 5 تا رسیدن به شرایط خاتمه (مثلاً تعداد تکرارها یا دستیابی به یک راه‌حل قابل قبول).

انتخاب بهترین راه‌حل به عنوان پاسخ نهایی.

توجه داشته باشید که پیاده‌سازی دقیق الگوریتم ژنتیک بستگی به ابزار یا زبان برنامه‌نویسی استفاده شده دارد. این مدل و الگوریتم ژنتیک به عنوان یک الگوریتم بهینه‌سازی معروف است و می‌توانید از منابع مرجع دقیق‌تر جهت پیاده‌سازی آن استفاده کنید.

شبکه زنجیره تأمین سه مرحله‌ای چند محصوله با تقاضاهای فازی به عنوان یک مسئله پیچیده در مدیریت زنجیره تأمین شناخته می‌شود. در این مسئله، ما با چالش‌هایی روبرو هستیم که مربوط به تصمیم‌گیری در خصوص میزان تولید، ذخیره‌سازی و توزیع محصولات در سه مرحله زنجیره تأمین است.

برای حل این مسئله، می‌توان از الگوریتم ژنتیک استفاده کرد. الگوریتم ژنتیک یک الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر تکامل است که براساس مکانیزم تکثیر و ترکیب ژنوم‌ها، جستجوی بهینه‌ی مسئله را انجام می‌دهد.

در مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله‌ای، می‌توانیم متغیرهایی مانند تعداد واحدهای تولید، مقدار موجودی مورد نیاز در هر مرحله، و مقدار سفارش در هر مرحله را به عنوان ژن‌ها در نظر بگیریم.

مراحل طراحی مدل شبکه زنجیره تأمین سه مرحله‌ای با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک عبارتند از:

تعریف متغیرها و پارامترها:

تعریف متغیرهای دودویی برای نمایش وجود یا عدم وجود واحدهای تولید در هر مرحله.

تعریف متغیرهای مقدار موجودی مورد نیاز در هر مرحله.

تعریف متغیرهای مقدار سفارش در هر مرحله.

تعریف تابع هدف به منظور بهینه‌سازی هزینه کلی زنجیره تأمین.

تعریف تابع ارزیابی:

تعریف تابع ارزیابی که براساس مقادیر متغیرها و پارامترها، هزینه کلی زنجیره تأمین را محاسبه می‌کند. این تابع هدف باید با استفاده از تقاضاهای فازی و شرایط مسئله، تصمیم‌گیری را انجام دهد.

تعریف عملگرهای ژنتیک:

تعریف عملگرهای تکثیر (انتخاب، تکثیر، جهش) برای تولید نسل جدید ژنوم‌ها.

تعریف عملگرهای ترکیب برای ترکیب ژنوم‌ها و تولید فرزندان.

تعریف جمعیت اولیه:

تولید یک جمعیت اولیه تصادفی از ژنوم‌ها با استفاده از متغیرها و پارامترها.

الگوریتم ژنتیک:

تکرار مراحل تکثیر، ترکیب، و انتخاب به منظور بهینه‌سازی تابع هدف.

توقف الگوریتم به محدودیت‌های زمانی یا تکرار مشخص شده.

تحلیل نتایج:

بررسی نتایج به دست آمده و بررسی بهینه‌سازی هزینه کلی زنجیره تأمین.

مراحل ذکر شده مربوط به ارائه یک مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله‌ای با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک هستند. ممکن است جزئیات بیشتری برای مدل مورد نظر شما نیاز باشد.

مدل طراحی شبکه زنجيره تأمين

در طراحی شبکه زنجیره تأمین، هدف اصلی ما تأمین مواد و محصولات به صورت بهینه و با کمترین هزینه ممکن است. برای این منظور، می‌توان یک مدل طراحی که الگوریتم ژنتیک را برای بهینه‌سازی استفاده می‌کند، پیشنهاد داد. در اینجا یک مدل ساده برای طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله‌ای با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک ارائه می‌شود:

تعریف متغیرها و پارامترها:

تعداد محصولات: n

تعداد مراحل تولید: m

مجموعه تقاضاها: D = {d1, d2, …, dn}

مجموعه ظرفیت‌های مراحل تولید: C = {c1, c2, …, cm}

ماتریس هزینه توزیع: Cost[i][j] (هزینه توزیع محصول i از مرحله j به مرحله j+1)

تعریف جمعیت اولیه:

تولید یک جمعیت اولیه تصادفی از ژنوم‌ها با استفاده از متغیرها و پارامترها. هر ژنوم نمایش دهنده تخصیص محصولات به مراحل تولید است.

تابع هدف:

تعریف یک تابع هدف که براساس مقادیر متغیرها، هزینه کلی زنجیره تأمین را محاسبه می‌کند. این تابع هدف باید با استفاده از تقاضاهای فازی و شرایط مسئله، تصمیم‌گیری را انجام دهد.

الگوریتم ژنتیک:

انتخاب: انتخاب ژنوم‌های والدین برای تولید نسل بعدی براساس عملکردشان در تابع هدف.

تکثیر: تولید فرزندان جدید با استفاده از عملگرهای تکثیر ژنتیک (مانند ترکیب و جهش) بر روی جفت والدین انتخاب شده.

جهش: اعمال جهش بر روی فرزندان به منظور افزایش تنوع جمعیت.

تکرار مراحل انتخاب، تکثیر و جهش تا رسیدن به شرایط توقف مشخص شده.

تحلیل نتایج:

بررسی نتایج به دست آمده و بررسی بهینه‌سازی هزینه کلی زنجیره تأمین.

بررسی ایستایی و بهبود قابل قبول نتایج در چندین اجرا.

این مدل ساده‌ترین شکل مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله‌ای با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک است. شما می‌توانید این مدل را بر اساس نیازها و شرایط خاص خودتان توسعه دهید و جزئیات بیشتری را به آن اضافه کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پروپوزال مهندسی سيستم های اقتصادی و اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *