منوی دسته بندی

دانلود پروپوزال دکترای روانشناسی تربیتی درباره دانش آموزان

45,000 تومان

دانلود پروپوزال دکترای روانشناسی تربیتی درباره دانش آموزان

موضوع پروپوزال:
بررسی مقایسه ای اثربخشی آموزش مداخلات چند بعدی انگیزشی- شناختی و آموزش بر سبک های شناختی، سرزندگی تحصیلی و جهت گیری هدف در دانش آموزان

تاریخ نگارش : امسال

منابع: همراه با منابع فارسی و لاتین جدید

نوع فایل : word قابل ویرایش و همراه با فایل pdf

تعداد صفحات : 35 صفحه

توضیحات

دانلود پروپوزال دکترای روانشناسی تربیتی درباره دانش آموزان

دانلود نمونه پروپوزال دکترای روانشناسی تربیتی  چه کمکی به دانشجو می کند؟

دریافت نمونه پروپوزال دکترای روانشناسی تربیتی به دانشجو کمک می‌کند تا با ساختار و فرآیند نوشتن یک پروپوزال دکترای موفق آشنا شود. با مطالعه نمونه پروپوزال، دانشجو می‌تواند با مراحل اصلی نوشتن پروپوزال، چگونگی ساختاردهی و پرسش‌های تحقیقاتی مربوط به زمینه تحقیق خود، آشنا شود.

علاوه بر این، مطالعه نمونه پروپوزال دکترای روانشناسی تربیتی به دانشجو کمک می‌کند تا با روش‌های مختلف جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، ارجاع‌دهی و استفاده از منابع موجود در زمینه تحقیق، آشنا شود.

همچنین، این کار به دانشجو اجازه می‌دهد تا موضوع خود را با توجه به موضوعات پژوهشی موجود در حوزه تحقیقاتی خود تعریف کرده و تکراری نباشد. از این رو، داشتن نمونه پروپوزال دکترای روانشناسی تربیتی می‌تواند به دانشجو کمک کند تا تحقیقات خود را با ایده‌های جدیدتر و ارزشمندتری پردازش کند.

آموزش مداخلات چند بعدی انگیزشی- شناختی

مداخلات چند بعدی انگیزشی-شناختی (Multidimensional Motivational-Cognitive Interventions) یک روش درمانی در روانشناسی است که برای کمک به افراد در افزایش انگیزه و بهبود رفتارهای آن‌ها استفاده می‌شود. این روش با استفاده از ترکیب مداخلات شناختی و انگیزشی، بر روی افراد کار می‌کند و به آن‌ها کمک می‌کند تا بهتر بفهمند چگونه می‌توانند اهداف خود را به دست آورند و در پیشرفت خود موفق باشند.

به طور کلی، مداخلات چند بعدی انگیزشی-شناختی شامل چهار بخش اصلی است:

شناخت (Cognitive): در این بخش، تلاش می‌شود تا از طریق تغییر نگرش‌ها و باورهای فردی، انگیزه فرد برای پیشرفت و بهبود بهبود یابد.

اهداف (Goals): در این بخش، اهداف قابل دسترس و محقق‌پذیر تعیین می‌شوند و فرد به یادآوری اهداف خود می‌شود.

رفتار (Behavior): در این بخش، مداخلاتی صورت می‌گیرد که به فرد کمک می‌کند تا رفتارهای مؤثری را در راستای رسیدن به اهداف خود انجام دهد.

انگیزه (Motivation): در این بخش، به کمک مداخلاتی انگیزه و اشتیاق فرد برای پیشرفت و بهبود افزایش می‌یابد.

آموزش مداخلات چند بعدی انگیزشی-شناختی به دانشجویان روانشناسی می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا با تکنیک‌های مختلفی از جمله برنامه‌ریزی مبتنی بر اهداف، کنترل شناختی-عاطفی و ارتقای انگیزه، آشنا شو

سبک های شناختی دانش آموزان

سبک های شناختی دانش آموزان می‌تواند با توجه به رفتارهای و رویکردهایی که در فرایند یادگیری آن‌ها به کار می‌برند، شناسایی شود. این شناخت‌ها شامل موارد زیر می‌شود:

سبک یادگیری بصری: دانش آموزانی که از سبک یادگیری بصری استفاده می‌کنند، اطلاعات را بهترین شکلی که می‌توانند، با استفاده از تصاویر و نمودارها درک می‌کنند.

سبک یادگیری شنیداری: دانش آموزانی که از سبک یادگیری شنیداری استفاده می‌کنند، اطلاعات را با شنیدن صداها و اعلامیه‌ها درک می‌کنند.

سبک یادگیری کینستتیک: دانش آموزانی که از سبک یادگیری کینستتیک استفاده می‌کنند، اطلاعات را با استفاده از حرکت بدن خود درک می‌کنند.

سبک یادگیری خواندنی-نوشتاری: دانش آموزانی که از سبک یادگیری خواندنی-نوشتاری استفاده می‌کنند، اطلاعات را با خواندن متون و نوشتن خود، درک می‌کنند.

سبک یادگیری ترکیبی: بسیاری از دانش آموزان از سبک یادگیری ترکیبی استفاده می‌کنند و اطلاعات را با ترکیب روش‌های مختلف مثل بصری، شنیداری و کینستتیک درک می‌کنند.

شناخت سبک یادگیری دانش آموزان به معلمان و والدین کمک می‌کند تا روش‌های آموزشی خود را به نحوی تنظیم کنند که بهترین یادگیری برای دانش آموزان را فراهم کنند.

سرزندگی تحصیلی دانش آموزان

سرزندگی تحصیلی به عنوان یکی از عوامل مهم در موفقیت تحصیلی دانش آموزان، به میزان احساس رضایت و ارتباط مثبت دانش آموز با محیط تحصیلی و فعالیت های تحصیلی اشاره دارد. به طور کلی، سرزندگی تحصیلی به شیوه فکری، احساسی و رفتاری که دانش آموز در برابر تجربه های تحصیلی خود دارد، ارتباط دارد.

بعضی از علل کاهش سرزندگی تحصیلی دانش آموزان عبارتند از:

فشار درسی و امتحانات: بیشتر دانش آموزان به دلیل فشار درسی و امتحانات، احساس استرس و نگرانی می‌کنند که می‌تواند باعث کاهش سرزندگی تحصیلی آن‌ها شود.

روابط دوستانه: روابط دوستانه مثبت با هم‌دانش آموزان و رابطه مثبت با معلمان، می‌تواند بهبود سرزندگی تحصیلی دانش آموزان را ایجاد کند.

کیفیت تجربه درسی: دانش آموزانی که به شیوهی فعالیت دارند که مهارت های خود را به چالش می کشاند و هیجان آن‌ها را افزایش می‌دهد، بیشتر در تجربه درسی لذت می‌برند.

احساس عدم تسلط: دانش آموزانی که در یک موضوع خاص به احساس عدم تسلط برسند، ممکن است کمترین علاقه‌ای به یادگیری و انجام فعالیت های مرتبط با آن داشته باشند.

برای بهبود سرزندگی تحصیلی دانش آموزان، باید برای بهبود کیفیت تجربه درسی و افزایش ارتباط مثبت دانش آموزان با محیط تحصیلی تلاش ک

جهت گیری هدف در دانش آموزان

جهت گیری هدف در دانش آموزان به میزان تمرکز آن‌ها بر روی اهداف تحصیلی و تلاش برای رسیدن به آن‌ها، ارتباط دارد. دانش آموزان با داشتن هدف و اهداف مشخص، بهترین استفاده را از زمان و انرژی خود در کارهای تحصیلی خود خواهند کرد و به موفقیت تحصیلی دست خواهند یافت.

بعضی از نکات مهم در جهت گیری هدف دانش آموزان عبارتند از:

تعیین اهداف واقعی و قابل دسترس: دانش آموزان باید اهداف واقعی و قابل دسترس برای خود تعیین کنند و برنامه ریزی مناسبی برای رسیدن به آن‌ها داشته باشند.

تعیین اولویت‌ها: دانش آموزان باید تعیین کنند که کدام اهداف برای آن‌ها مهمتر است و به اولویت بندی این اهداف عمل کنند.

تعیین دلایل پشت اهداف: دانش آموزان باید دلایل پشت اهداف خود را تعیین کنند تا احساس تعهد و انگیزه بیشتری به منظور رسیدن به آن‌ها داشته باشند.

تنظیم خود: دانش آموزان باید برای رسیدن به اهداف خود، خود را تنظیم کنند و برنامه‌های مناسبی برای کار کردن به سمت آن‌ها انجام دهند.

پشتیبانی: دانش آموزان باید از پشتیبانی و کمک معلمان، خانواده و دیگران در تلاش برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.

تلاش و پافشاری: دانش آموزان باید با تلاش و پافشاری، به منظور رسیدن به اهداف خود کوشش کنند و به این نکته توجه کنند که تحقق هدف ها

بررسی مقایسه ای اثربخشی آموزش مداخلات چند بعدی انگیزشی- شناختی بر سبک های شناختی، سرزندگی تحصیلی و جهت گیری هدف در دانش آموزان

مطالعات نشان می‌دهند که آموزش مداخلات چند بعدی انگیزشی-شناختی (CMI) به عنوان یکی از مداخلات مؤثر برای بهبود سبک های شناختی، سرزندگی تحصیلی و جهت گیری هدف در دانش آموزان مطرح شده است.

در مقایسه با مداخلات دیگر مثل مداخلات انگیزشی و مداخلات شناختی، CMI به طور جداگانه یا در ترکیب با دیگر مداخلات، به عنوان روشی کارآمد برای بهبود سبک های شناختی، سرزندگی تحصیلی و جهت گیری هدف در دانش آموزان مطرح شده است.

یکی از مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، مطالعه‌ای است که در سال ۲۰۲۰ توسط برخی از پژوهشگران انجام شده است. در این مطالعه، ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی که به دلیل داشتن سطح نارسایی در مقطع تحصیلی خود نگران بودند، در دو گروه کنترل و آزمایش شرکت کردند. در گروه آزمایش، آموزش CMI به دانش آموزان ارائه شد، در حالی که در گروه کنترل، هیچ مداخله آموزشی ارائه نشد.

نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش CMI در گروه آزمایش باعث بهبود سرزندگی تحصیلی، جهت گیری هدف و سبک های شناختی دانش آموزان شده است. همچنین، نتایج نشان داد که مداخلات CMI توانایی بهبود مهارت های شناختی دانش آموزان در تمرکز، حافظه، فرآیند تفکر و حل مسئله را نیز داشته است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پروپوزال دکترای روانشناسی تربیتی درباره دانش آموزان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *