منوی دسته بندی

30 موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی با سه متغیر

در زیر لیستی از 30 موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی با سه متغیر مختلف آورده شده است:

30 موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی با سه متغیر

 1. اثربخشی درمان مشاوره گروهی بر کاهش افسردگی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی: نقش حمایت اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی و تعاملات گروهی
 2. پیش‌بینی موفقیت درمانی در افراد معتاد به مواد با تأکید بر سطح خودکارآمدی، اعتماد به نفس و پشتوانه اجتماعی
 3. نقش واسطه‌ای افکار خودکشی در رابطه بین اختلال اضطرابی و اعتیاد به مواد: بررسی نقش میانجی افکار خودکشی در این ارتباط
 4. اثربخشی درمان هنر در رفتارهای خودمراقبتی در افراد مبتلا به اختلال اضطرابی: نقش هنرهای خلاق و برنامه‌های هنری
 5. پیش‌بینی میزان بهبود اعتیاد به اینترنت با تأکید بر سازگاری اجتماعی، اعتماد به نفس و کارآمدی تنظیم هیجان
 6. نقش واسطه‌ای شناخت درمانی در افزایش بهبودی افراد مبتلا به اختلال اضطراب عمومی: بررسی تأثیر تغییر در نگرش و شناخت
 7. اثربخشی ترکیب درمان شناختی-رفتاری و درمان دارویی در کاهش علائم اختلال افسردگی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی: نقش تعداد جلسات و تطابق درمانی
 8. پیش‌بینی موفقیت درمانی در افراد مبتلا به اختلال هویت: نقش مهارت‌های ارتباطی، سازگاری اجتماعی و پشتوانه خانوادگی
 9. نقش واسطه‌ای مهارت‌های ارتباطی در ارتباط بین اختلالات اضطرابی و سازگاری اجتماعی در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی
 10. اثربخشی درمان تعداد محدود جلساتی در کاهش افسردگی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی: نقش اعتماد به مشاور و پشتوانه اجتماعی
 11. پیش‌بینی بهبودی اعتیاد به قهوه با تأکید بر میزان خودکارآمدی، سطح استرس و اعتماد به نفس
 12. نقش واسطه‌ای اجتماعی در ارتباط بین اختلالات اضطرابی و اعتیاد به مواد: بررسی نقش میانجی اندیشه‌ها و اعتقادات اجتماعی
 13. اثربخشی درمان مشاوره زناشویی در بهبود روابط زناشویی: نقش مهارت‌های ارتباطی، تعهد و رضایت زناشویی
 14. پیش‌بینی عملکرد تحصیلی با تأکید بر سازگاری اجتماعی، اعتماد به نفس و مهارت‌های مدیریت استرس در دانش‌آموزان
 15. نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در اثربخشی درمان مشاوره در افراد مبتلا به اختلال اضطرابی: بررسی تأثیر تغییر در سطح خودکارآمدی بر بهبودی افراد
 16. اثربخشی درمان شناختی-رفتاری در کاهش علائم اختلال خوردن اجتنابی: نقش تعداد جلسات و تطابق درمانی
 17. پیش‌بینی موفقیت درمانی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت گریزی: نقش مهارت‌های ارتباطی، اعتماد به نفس و پشتوانه خانوادگی
 18. نقش واسطه‌ای تجربه خشونت در کودکی در ارتباط بین اختلالات روانی و رفتارهای عدم کنترلی در بزرگسالان
 19. اثربخشی درمان گروهی بر بهبود روابط اجتماعی در افراد مبتلا به اختلال اجتماعی: نقش همبستگی گروهی، اعتماد به نفس و مهارت‌های اجتماعی
 20. پیش‌بینی میزان بهبود اعتیاد به مشروبات الکلی با تأکید بر سطح استرس، اعتماد به نفس و مهارت‌های مدیریت هیجانی
 21. نقش واسطه‌ای تجربه زناشویی در ارتباط بین اختلالات جنسی و رضایت زناشویی در زوجین
 22. اثربخشی درمان مشاوره فردی در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی: نقش تعداد جلسات و تطابق درمانی
 23. پیش‌بینی بهبودی اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای با تأکید بر سازگاری اجتماعی، اعتماد به نفس و مهارت‌های مدیریت استرس
 24. نقش واسطه‌ای نگرش به درمان در پیش‌بینی موفقیت درمانی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی: بررسی تأثیر نگرش مثبت و منفی
 25. اثربخشی درمان ترکیبی شناختی-رفتاری و دارویی در کاهش علائم اختلال اضطراب عمومی: نقش تعداد جلسات و تطابق درمانی
 26. پیش‌بینی عملکرد تحصیلی در دانشجویان با تأکید بر سازگاری اجتماعی، اعتماد به نفس و مهارت‌های مدیریت استرس
 27. نقش واسطه‌ای شیوه‌های مدیریت هیجانی در ارتباط بین اختلالات خوردن و مهارت‌های ارتباطی در زنان
 28. اثربخشی درمان شناختی-رفتاری در بهبود کیفیت خواب در افراد مبتلا به اختلالات خواب: نقش تطابق درمانی و تغییر در افکار مرتبط با خواب
 29. پیش‌بینی موفقیت درمانی در افراد مبتلا به اختلالات هویت: نقش سازگاری اجتماعی، اعتماد به نفس و پشتوانه خانوادگی
 30. نقش واسطه‌ای علاقه به فعالیت‌های فیزیکی در ارتباط بین اختلال افسردگی و سلامت روانی در بزرگسالان
امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *