منوی دسته بندی

موضوع پایان نامه رشته روانشناسی بالینی ارشد

پیشنهاد موضوع پایان نامه رشته روانشناسی بالینی ارشد و کارشناسی و دکتری در این صفحه ارائه شده است.

موضوع پایان نامه رشته روانشناسی بالینی ارشد

بررسی اثربخشی تکنیک‌های مداخله‌ی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در کاهش علائم اختلالات اضطرابی

۲. بررسی تأثیر تمرین‌های مداخله‌ی مبتنی بر رویکردهای شناختی-رفتاری بر بهبود خودکارآمدی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی

۳. بررسی اثربخشی روش‌های مداخله‌ی مبتنی بر حضور درمانگر در افزایش پیوند مشتری و تحسین خود در جلسات روان‌درمانی

۴. بررسی تأثیر روش‌های جدید درمان اختلالات خوردن و اختلالات بدون اشتها بر بهبود علائم و کیفیت زندگی بیماران

۵. بررسی اثربخشی مداخله‌های مبتنی بر مدیریت خشم در کاهش خشم و عوارض آن در افراد مبتلا به اختلال خشم

۶. بررسی تأثیر روش‌های جدید درمان اختلالات خواب بر بهبود خواب و کاهش عوارض ناشی از نقص خواب

۷. بررسی اثربخشی روش‌های مداخله‌ی مبتنی بر هیجان‌های منفی در کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه

۸. بررسی تأثیر روش‌های جدید درمان اختلالات روانی در بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن

۹. بررسی اثربخشی روش‌های مداخله‌ی گروهی در بهبود اعتماد به نفس و کاهش اضطراب اجتماعی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

۱۰. بررسی تأثیر روش‌های جدید درمان اختلالات روانشناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روانشناختی و روانپزشکی

“اثرات تمرین‌های مدیتیشن بر بهبود اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به اختلالات روانی”

“بررسی تأثیر تراپی شناختی-رفتاری بر کنترل خشم در افراد دارای اختلال دوقطبی”

“اثربخشی روان‌درمانی گروهی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر در جوانان”

“ارزیابی و مقایسه راهکارهای درمانی برای افراد مبتلا به اختلال استرس پس‌تروماتیک”

“روش‌های نوین در پیشگیری از اختلالات روانی در کودکان و نوجوانان”

“ارزیابی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود علائم اختلال شخصیت مرزی”

“تأثیر تمرینات تفکر مثبت بر بهبود روابط عاطفی و احساسات مثبت در زوج‌ها”

“روش‌های جدید در تشخیص و درمان اختلالات خوردن و اختلالات رفتار مرتبط با غذا”

“بررسی تأثیر تمرینات ورزشی بر بهبود علائم افسردگی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی”

“ارزیابی تأثیر درمان موضوعی بر بهبود اعتماد به نفس در افراد مبتلا به اختلال نگرانی عمومی”

تأثیر روش‌های درمانی مبتنی بر مداخله شناختی-رفتاری بر کاهش اضطراب در افراد مبتلا به اختلال اضطراب عمومی.

بررسی تأثیر برنامه‌های آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود رضایتمندی زناشویی در جوانان.

بررسی تأثیر روش‌های مداخله مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش علائم افسردگی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی.

ارزیابی اثربخشی روش‌های درمانی خانواده‌محور بر بهبود روابط خانوادگی در خانواده‌های مبتلا به اختلال وسواس-جبری.

تحلیل ارتباط بین خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی.

بررسی رابطه بین خودپذیرش و خودتنظیمی هیجانی با سلامت روان در دانشجویان.

ارزیابی تأثیر برنامه‌های درمانی مبتنی بر مداخله‌های شناختی در کاهش علائم اختلال دوقطبی.

بررسی تأثیر مداخله‌های مبتنی بر رویکرد مثبت‌گرایی بر بهبود رضایت زناشویی در زوجین.

ارزیابی تأثیر تمرینات ذهن‌آگاهی بر بهبود کیفیت خواب در افراد مبتلا به اختلال خواب.

بررسی رابطه بین خودکمکی و تنش شغلی در کارکنان سازمانی.

اثربخشی درمان مبتنی بر شناخت در کاهش علائم افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی.

بررسی رابطه بین استفاده از روش‌های مداخله‌ای مبتنی بر ذهن‌آگاهی و بهبود علائم اضطراب در افراد مبتلا به اختلال اضطراب عمومی.

تحلیل عوامل مرتبط با پیشرفت و بهبود درمانی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی.

ارزیابی تأثیر تکنیک‌های رواندرمانی مبتنی بر شناخت در بهبود عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری.

تحلیل رابطه بین اضطراب اجتماعی و عملکرد اجتماعی در دوران نوجوانی و ارائه راهکارهای مداخله‌ای موثر برای کاهش اضطراب و بهبود عملکرد اجتماعی در این دوران.

ارزیابی اثربخشی روش‌های رواندرمانی گروهی در بهبود خودکارآمدی و کاهش علائم افسردگی در زنان مبتلا به اختلال افسردگی پس از زایمان.

تحلیل رابطه بین اختلالات خواب و عملکرد شغلی در کارکنان بخش خدمات بهداشتی و درمانی و ارائه راهکارهای مؤثر جهت بهبود کیفیت خواب و عملکرد شغلی.

ارزیابی تأثیر درمان شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر.

بررسی ارتباط بین تجربه تروما و عملکرد شغلی در کارکنان اورژانس و ارائه راهکارهای مداخله‌ای برای کاهش تأثیرات منفی تروما بر عملکرد شغلی.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان پایبندی به درمان در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و ارائه راهکارهایی برای افزایش پایبندی و بهبود نتایج درمانی.

تأثیر تمرینات روانشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علائم افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی بالینی.

رابطه بین استرس و اضطراب با اختلالات خواب در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی.

ارتباط بین تجربه‌های زودبازیابی و تأثیر آن در درمان اختلال استرس پس از ضربه مغزی.

بررسی اثربخشی تراپی شناختی رفتاری در کاهش وابستگی به مواد مخدر در افراد معتاد.

بررسی اثربخشی روش‌های روان‌درمانی در کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی در بزرگسالان.

ارزیابی تأثیر موسیقی در بهبود حالت افسردگی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی.

بررسی رابطه بین میزان خودکارآمدی و تنظیم هیجان با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان.

تأثیر برنامه‌های آموزشی مبتنی بر مهارت‌های اجتماعی در بهبود ارتباطات میان فردی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی.

تحلیل تأثیر روابط خانوادگی نامطلوب بر تنش روانی در نوجوانان.

بررسی ارتباط بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی و اختلالات روانشناختی در جوانان

اثربخشی روش‌های نگرش مثبت در درمان افسردگی در بیماران روانشناختی”

“بررسی تأثیر روش‌های ذهن‌آگاهی بر بهبود کیفیت خواب در افراد مبتلا به اختلال خواب”

“روابط بین استفاده مفرط از رسانه‌های اجتماعی و اختلالات روانشناختی در جوانان”

“ارتباط بین نشانگان اختلال خوردن بیش‌ازحد و اضطراب در بیماران روانشناختی”

“اثربخشی روش‌های تمرین ذهنی بر کاهش علائم اختلال استرس پس‌ترومایی در افراد نظامی”

“بررسی ارتباط بین استفاده اضطرابی از تکنولوژی و اختلالات خلقی و روانشناختی در بزرگسالان”

“اثربخشی رویکردهای مداخله درمانی خانواده در بهبود روابط خانوادگی در بیماران روانشناختی”

“اثربخشی روش‌های تنظیم هیجان در کاهش خشم و خشونت در نوجوانان با اختلال رفتاری”

“بررسی اثرات روانشناختی کارآفرینی بر خلاقیت در بین دانشجویان رشته روانشناسی”

“اثربخشی روش‌های تمرین مثبت‌گرایی در کاهش علائم اضطراب اجتماعی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *