منوی دسته بندی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی کودکان استثنایی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی کودکان استثنایی در این لیست زیر آمده است.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی کودکان استثنایی

“اثربخشی تمرینات پویاشناسی در بهبود عملکرد شناختی کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی”

“بررسی تأثیر فعالیت‌های گروهی بر ارتقای مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال طیف اوتیسم”

“تحلیل محتوایی نمونه‌های گفتار کودکان دارای ناتوانی یادگیری در مقایسه با کودکان عادی”

“بررسی تأثیر روابط خانوادگی بر رشد شخصیت کودکان با اختلال اضطراب جدی”

“اثربخشی روش‌های موسیقی‌درمانی بر بهبود عملکرد شناختی و حرکتی کودکان با اختلال توان‌های حرکتی”

بررسی اثرات آموزش مبتنی بر بازخورد مثبت بر بهبود عملکرد کودکان با ناتوانی یادگیری.

بررسی تأثیر درمان بازی درمانی بر افزایش تمرکز کودکان با اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی.

بررسی رابطه بین نارسایی توجه/فزون‌کنشی و نشانگان استرس پس از سانحه در کودکان.

بررسی اثرات مشکلات خانوادگی بر رفتار و عملکرد کودکان با نیازهای خاص.

بررسی اثرات روان‌شناختی جدایی و افسردگی بر رشد شخصیتی کودکان با سابقه ترک والدین.

بررسی اثرات حمایت اجتماعی بر بهبود وضعیت روانی کودکان با اختلالات اجتماعی.

بررسی تأثیر گروه‌درمانی مبتنی بر شناخت بر بهبود عملکرد شناختی کودکان با اختلال اتیسم.

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر بهبود روابط اجتماعی کودکان با اختلالات ارتباطی.

بررسی اثرات برنامه‌های آموزشی مبتنی بر بازی بر بهبود توانمندی‌های اجتماعی و ارتباطی کودکان با اختلالات رفتاری.

بررسی رابطه بین رویکردهای پرستاری خانواده و رفتار کودکان با اختلالات رفتاری.

بررسی رابطه بین نظام غذایی و رفتار کودکان استثنایی

اثربخشی تمرین های مدیتیشن بر کاهش علائم اضطراب در کودکان با ناتوانایی های یادگیری

بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت کودکان با اختلال طیف اتیسم

مقایسه اثربخشی آموزش های تعاملی و سنتی برای کودکان با ناتوانایی های یادگیری

بررسی تأثیر بازی های الکترونیکی بر شاخص های شناختی و رفتاری کودکان با اختلال نقص توجه/بیش فعالی

بررسی عوامل مؤثر بر توانمندی های اجتماعی کودکان با ناتوانایی های یادگیری

بررسی اثربخشی روش های متمرکز بر خانواده در کاهش علائم اختلال اضطرابی کودکان با اختلالات رفتاری

بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر در یادگیری زبان در کودکان با ناتوانایی های یادگیری

بررسی تأثیر انگیزش بر پیشرفت تحصیلی کودکان با اختلالات یادگیری

بررسی رابطه بین سطح استرس و عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانایی های یادگیری.

بررسی تأثیر برنامه‌های موسیقی در بهبود اختلالات گفتاری کودکان استثنایی

تحلیل تأثیر آموزش بازی‌های کامپیوتری بر توجه و حافظه کودکان با اختلال نارسایی توجه/فزون‌بودن فعالیت (ADHD)

بررسی تأثیر انواع مختلف تمرینات حرکتی بر شاخص‌های رشدی و رفتاری کودکان استثنایی

بررسی تأثیر کاربرد روش‌های تربیتی بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان با اختلال اتیسم

تحلیل تأثیر مصرف غذایی و تغذیه مناسب بر توانایی یادگیری و رشد کودکان استثنایی

بررسی تأثیر تمرینات تنفسی و آرامش بر کاهش اضطراب و تنش در کودکان با اختلال اضطرابی-افسردگی

بررسی تأثیر درمان با بازی‌های ویدئویی بر توانایی کودکان با اختلال اسپکتر اتیسم در تفکر و تخیل

تحلیل تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود ارتباطات اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس کودکان استثنایی

بررسی تأثیر ترکیبی موسیقی و مواد گیاهی بر کاهش اختلالات خواب در کودکان با اختلال اوتیسم

تحلیل تأثیر کاربرد متدهای درمانی جدید مبتنی بر فناوری بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان استثنایی.

تحلیل عوامل موثر بر توسعه شخصیت کودکان استثنایی در دوران اولیه زندگی

ارزیابی تأثیر آموزش هنرهای تجسمی بر بهبود توانایی های اجتماعی کودکان استثنایی

بررسی اثربخشی تمرینات حرکتی در کاهش علائم اختلال حرکتی در کودکان با اختلالات توجه و بیش فعالی

ارتباط بین روش‌های پرورش کودکان با استثنایی و توسعه خودشناسی آن‌ها

تحلیل رابطه بین شیوه‌های مدیریت شناختی هیجانی و بهبود توانمندی شناختی در کودکان استثنایی

بررسی تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر توانایی‌های اجتماعی و تحصیلی کودکان استثنایی

ارزیابی تأثیر موسیقی در بهبود عملکرد شناختی کودکان با اختلالات توجه و بیش فعالی

بررسی تأثیر بازی‌های کامپیوتری بر توانمندی‌های شناختی کودکان استثنایی

بررسی تأثیر استفاده از اعتماد به نفس و ارتقاء اعتماد به نفس بر بهبود خودکارآمدی در کودکان استثنایی

تحلیل تأثیر پدیده خشونت در بازی‌های ویدیویی بر رفتار و روابط اجتماعی کودکان استثنایی

اثربخشی آموزش‌های تفکر نقادانه بر روانشناختی کودکان با ناتوانایی‌های یادگیری.

بررسی رابطه بین اضطراب کودکان استثنایی و مسائل خانوادگی.

بررسی تاثیر موسیقی در بهبود روانشناختی کودکان با اختلال طیف اُتیسم.

بررسی تاثیر والدگری مثبت بر روی رشد روانی و اجتماعی کودکان با ناتوانایی‌های یادگیری.

بررسی تاثیر تمرینات ذهن آگاهی بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانایی‌های یادگیری.

بررسی تاثیر مداخلات کوتاه‌مدت مبتنی بر شناخت شناختی بر توانمندی تحصیلی کودکان با اختلال کمبود توجه/فزون‌بود.

بررسی رابطه بین علل فردی و اجتماعی ناتوانایی‌های یادگیری کودکان در محیط تحصیلی.

بررسی تاثیر انگیزش و خودپنداره مثبت بر توانایی تحصیلی کودکان با ناتوانایی‌های یادگیری.

بررسی رابطه بین استرس پس از زایمان و روانشناختی کودکان ناتوانای یادگیری.

بررسی تاثیر مداخلات شناختی-رفتاری بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانایی‌های یادگیری.

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *