منوی دسته بندی

لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی همه گرایش ها

در این صفحه لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی همه گرایش های روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی و روانشناسی تربیتی و … در مقاطع ارشد و دکتری در دسترس شماست.

لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی همه گرایش ها

اثربخشی برنامه‌های آموزشی مبتنی بر مداخله‌های شناختی-رفتاری بر بهبود اضطراب دانشجویان.

ارزیابی اثربخشی روش‌های مداخله‌ای در کاهش استرس و افزایش رضایت شغلی در محیط کار.

تأثیر برنامه‌های تربیتی روانشناختی بر بهبود خودکارآمدی و افزایش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان.

بررسی اثربخشی مداخله‌های روانشناختی بر بهبود خواب و کاهش اختلالات خواب در بزرگسالان.

اثربخشی برنامه‌های مداخله‌ای بر بهبود تمرکز و توجه در کودکان با اختلال نقص توجه / بیش‌فعالی.

تأثیر برنامه‌های آموزشی مداخله‌ای بر کاهش علائم افسردگی در افراد مبتلا به افسردگی اساسی.

بررسی اثربخشی روش‌های مداخله‌ای در بهبود عملکرد شناختی و حافظه در سالمندان.

تأثیر مداخله‌های مبتنی بر مدیریت خشم بر بهبود کنترل عصبی در افراد مبتلا به اختلال نشخوارکنندگی و مرتبط با آن.

ارزیابی اثربخشی روش‌های مداخله‌ای بر بهبود روابط خانوادگی و افزایش رضایت زناشویی.

تأثیر مداخلات مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب عمومی

ارزیابی اثربخشی برنامه‌های مبتنی بر مداخلات شناختی-رفتاری در کاهش علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه

مقایسه اثربخشی روش‌های روان‌درمانی شناختی-رفتاری و درمان دارویی در کاهش علائم اختلال بیش‌فعالی/نقص توجه در کودکان

تأثیر مداخلات مبتنی بر مهارت‌های ارتباطی بر بهبود روابط خانوادگی در سازمان‌ها

بررسی اثربخشی برنامه‌های آموزشی برای تقویت خودکارآمدی در دانشجویان

ارزیابی تأثیر مداخلات مبتنی بر روان‌درمانی مثبت بر بهبود روحیه و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

بررسی اثربخشی مداخلات شناختی-رفتاری بر بهبود عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان با اختلال خواندن و نوشتن

تأثیر برنامه‌های آموزشی مبتنی بر مهارت‌های رهبری بر رضایت شغلی کارکنان

بررسی اثربخشی روش‌های مبتنی بر مداخلات مشاوره بر بهبود رفتارهای معتادان در بیماران وابسته به مواد

تأثیر برنامه‌های تحریک‌زدایی محیطی بر بهبود تمرکز و توجه کودکان با اختلال نقص توجه/فزون‌کنشی (ADHD).

اثربخشی برنامه‌های آموزشی گروهی بر افزایش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی.

بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای مبتنی بر واقعیت مجازی بر کاهش اضطراب در افراد مبتلا به اختلال اضطراب عمومی.

ارزیابی اثربخشی برنامه‌های تمرین‌های ذهن‌آگاهی در کاهش علائم افسردگی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی.

بررسی تأثیر روش‌های مدیریت خشم بر بهبود کنترل خشم در افراد با اختلال کنترل خشم.

تأثیر آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی بر افزایش خلاقیت در دانشجویان رشته روانشناسی.

بررسی تأثیر برنامه‌های تمرین‌های آرامش‌بخش بر بهبود کیفیت خواب در افراد با اختلالات خواب.

ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی مبتنی بر هوش هیجانی در افزایش رضایت زناشویی.

بررسی تأثیر درمان شناختی رفتاری بر بهبود علائم اختلالات خوردن بدون اشتها در نوجوانان.

تأثیر تمرینات مدیتیشن بر کاهش اضطراب در جوانان

رابطه بین خودتنظیمی هیجانی و رضایت زناشویی در زنان متأهل

ارتباط بین شیوه‌های تغذیه و اختلالات اضطرابی در جوانان

تأثیر روش‌های تعاملی والدین بر عواطف کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی

تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر بهبود رابطه مادر-کودک در کودکان با اختلال طیف اُتیسم

ارتباط بین استرس شغلی و سلامت روانی در پرستاران بیمارستانی

اثربخشی مداخله‌های مبتنی بر روان‌درمانی مثبت بر بهبود علائم افسردگی در افراد مبتلا به افسردگی اساسی

تأثیر آموزش مهارت‌های روان‌درمانی بر کاهش خشم در افراد با اختلال کنترل نشده خشم

اثربخشی برنامه‌های مدیریت استرس بر کاهش علائم اضطراب در دانشجویان دانشگاه

اثربخشی روش تحریک مغزی غیرتهاجمی در بهبود کارکردهای شناختی در بیماران افسردگی

بررسی تأثیر گروه درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افزایش تاب‌آوری در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی

ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کاهش سطح استرس در دانشجویان دانشگاه

بررسی تأثیر درمان شناختی-رفتاری بر بهبود خودتنظیمی هیجانی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت گریزی از دیگران

تأثیر آموزش تغذیه به‌صورت مداخله‌ای بر بهبود روان‌شناختی در افراد مبتلا به اختلالات رفتاری در خوردن

ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش مهارت‌های مقابله با استرس بر بهبود روابط خانوادگی در بین نوجوانان

تأثیر موسیقی درمانی به‌صورت مداخله‌ای بر کاهش علائم افسردگی در افراد مسن

ارزیابی اثربخشی برنامه تحقیق درونی بر کاهش اضطراب و افزایش رضایت زناشویی در زوج‌های متأهل

تأثیر تمرینات ذهن‌آگاهی بر بهبود تمرکز و توجه در دانش‌آموزان دوره راهنمایی.

ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی مهارت‌های ارتباطی بر کاهش تنش اجتماعی در جوانان.

بررسی تأثیر روش‌های تحریک الکتریکی مغناطیسی تکانه‌دار (TMS) بر بهبود حالت افسردگی در بیماران مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان.

بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مدیریت خشم بر کاهش خشونت خانگی در زنان مبتلا به اختلال خشم.

تأثیر روش‌های آموزشی مبتنی بر بازی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال طیف اتیسم.

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر مداخله‌های هنر در بهبود علائم اختلال استرس پس از ضربه در سربازان بازنشسته.

ارزیابی تأثیر برنامه آموزشی مهارت‌های راهبردی مثبت اندیشیدن بر کاهش اضطراب امتحان در دانشجویان.

بررسی تأثیر روش درمانی شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت خواب در افراد مبتلا به اختلال خواب.

بررسی اثربخشی برنامه آموزشی افزایش خودپنداره مثبت بر کاهش افسردگی در سالمندان.

تأثیر روش‌های آموزش مدیریت استرس بر کاهش اضطراب در دانشجویان

ارتباط بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی و اضطراب اجتماعی در جوانان

ارزیابی اثربخشی مداخلات مبتنی بر روان‌درمانی شناختی-رفتاری در درمان افسردگی

بررسی تأثیر ورزش بر بهبود خواب در افراد با اختلالات خواب

ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزش به والدین در مدیریت کودکان با نشانه‌های اختلال وسواسی-جبری

تأثیر حس شکوفایی معنوی بر سلامت روان در افراد مسن

ارتباط بین استفاده از روش‌های تفکر مثبت و بهبود خودکارآمدی در دانشجویان

اثربخشی برنامه‌های تحولی مبتنی بر روان‌شناسی مثبت در افزایش رضایت زناشویی

بررسی تأثیر تمرینات ذهنی و مراقبت پلاسما بر بهبود عملکرد شناختی در سالمندان

ارزیابی اثربخشی روش‌های مداخله مبتنی بر حسابگری مثبت در کاهش استرس شغلی در پرستاران

بررسی اثربخشی یک برنامه آموزشی مبتنی بر مهارت‌های ارتباطی در کاهش اضطراب اجتماعی

ارزیابی تأثیر مداخله مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش افسردگی در دانشجویان دانشگاه

ارزیابی اثربخشی یک برنامه توجه مبتنی بر مداخله شناختی-رفتاری بر بهبود تمرکز در کودکان با اختلال کمبود توجه/بیش‌فعالی

اثربخشی مداخله مبتنی بر تمرین‌های ذهنی در بهبود حافظه کاری در افراد سالمند

اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر مهارت‌های مدیریت خشم بر کاهش خشم در افراد مبتلا به اختلالات هیجانی

ارزیابی اثربخشی یک برنامه آموزشی برای بهبود روابط زناشویی در زوجین دارای مشکلات رابطه‌ای

ارزیابی تأثیر مداخله مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش استرس شغلی در کارکنان بخش بهداشت و درمان

اثربخشی روش‌های مختلف تربیت فرزند در کاهش اختلالات رفتاری

تأثیر تغذیه سالم بر بهبود وضعیت روانی

مقایسه اثربخشی روش‌های مختلف درمان در افسردگی

ارتباط بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی و اضطراب اجتماعی در جوانان

تأثیر تمرینات تحرکی بر بهبود وضعیت روانی در افراد مبتلا به اضطراب

ارزیابی اثربخشی روش‌های مختلف در کاهش استرس شغلی

تأثیر تفکر مثبت بر بهبود عزت نفس و سلامت روانی

بررسی رابطه بین خواب کافی و سلامت روانی در جوانان

ارزیابی اثربخشی مداخلات شناختی-رفتاری در درمان اضطراب اجتماعی

تأثیر تمرینات مدیتیشن بر کاهش استرس و افزایش رضایتمندی زندگی در جامعه‌ی دانشجویان

بررسی اثربخشی روش‌های آموزشی مبتنی بر بازخورد مثبت بر افزایش انگیزه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی شناختی-رفتاری بر بهبود خودکارآمدی در دانش‌آموزان دوره راهنمایی

بررسی اثربخشی روش‌های تنظیم هیجانی بر کاهش اضطراب و افزایش سلامت روان در افراد مبتلا به اختلال اضطراب عمومی

تأثیر موسیقی درمانی بر کاهش علائم افسردگی در بیماران مبتلا به افسردگی بالینی

ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی پیشگیری و مداخله در برابر سوءمصرف مواد در دانشجویان دانشگاه

بررسی تأثیر اعتماد به نفس بر عملکرد تحصیلی در دانشجویان با نمرات پایین

اثربخشی روش‌های تمرین ذهنی بر بهبود حافظه و تمرکز در سالمندان

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود روابط بین فردی در کارکنان سازمان‌ها

ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی تنظیم خواب بر بهبود کیفیت خواب در افراد با مشکلات خواب

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *