منوی دسته بندی

لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره کنترل درونی و بیرونی

لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره کنترل درونی و بیرونی

لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره کنترل درونی و بیرونی در ادامه آمده است.

کنترل درونی، بیرونی چیست؟

در روانشناسی، کنترل درونی به معنای اعتماد به قدرت و کارایی شخص خود در کنترل و مدیریت وضعیت‌ها و رویدادها است. به بیان دیگر، این نوع کنترل به میزان اعتماد به نفس و اطمینان از قابلیت‌ها و توانایی‌های فرد در مدیریت و کنترل وضعیت‌های مختلف، اشاره دارد.

از طرف دیگر، کنترل بیرونی به معنای اعتماد به امکانات، فردی یا شرایطی است که می‌تواند به فرد در کنترل و مدیریت وضعیت‌ها و رویدادها کمک کند. به بیان دیگر، این نوع کنترل بیشتر به تکیه بر منابع خارجی و ارتباط با دیگران برای حل مسائل و کنترل وضعیت‌ها، اشاره دارد.

در واقع، کنترل درونی و بیرونی، دو بعد اصلی کنترل در روانشناسی هستند و بررسی آن‌ها به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از رفتارهای افراد داشته باشیم. همچنین، درک این دو بعد کنترل می‌تواند به ما کمک کند تا برنامه‌هایی برای تقویت کنترل درونی افراد طراحی کنیم.

لیست ده موضوع اثربخشی چهار متغیره پایان نامه روانشناسی درباره کنترل درونی و بیرونی

بررسی تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر سلامت روان دانشجویان

ارزیابی تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر اعتماد به نفس دانش آموزان

بررسی تفاوت‌های کنترل درونی و بیرونی در روابط عاطفی بین زنان و مردان

تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر تسهیلات اجتماعی در بین افراد

تحلیل تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر استرس شغلی کارمندان

تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر خلاقیت در بین دانشجویان

تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر رضایت از زندگی در بین جوانان

بررسی تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر تصمیم‌گیری در بین مدیران شرکت

تحلیل تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر عزت‌نفس و احساس پایداری در بین بیماران روانی

 

لیست ده موضوع اثربخشی چهار متغیره پایان نامه روانشناسی بالینی درباره کنترل درونی و بیرونی

تأثیر آموزش مهارت‌های کنترل درونی بر بهبود اضطراب اجتماعی در بیماران با اختلال اضطراب عمومی

بررسی تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر درمان مشکلات روانی در بیماران افسرده

تأثیر آموزش تمرینات مدیتیشن بر کاهش اضطراب و افزایش کنترل درونی در بیماران افسرده

تأثیر درمان شناختی رفتاری بر بهبود کنترل درونی در بیماران با اختلالات شخصیت

بررسی تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر ترس از ارتباط با دیگران در بیماران با اختلال وسواس فکری

تأثیر درمان شناختی رفتاری بر بهبود کنترل درونی و بیرونی در بیماران با اختلال اضطراب فراگیر

تأثیر درمان شناختی رفتاری بر بهبود کنترل درونی و بیرونی در بیماران با اختلالات خوردن ناشی از استرس

تأثیر درمان شناختی رفتاری بر بهبود کنترل درونی و بیرونی در بیماران با اختلال بیش‌خواهی

بررسی تأثیر روان‌درمانی گروهی بر کنترل درونی و بیرونی در بیماران با اختلال اضطراب فراگیر

تأثیر آموزش مهارت‌های کنترل درونی بر بهبود اضطراب اجتماعی در بیماران با اختلال اضطراب اجتماعی انتخابی

 

لیست ده موضوع مقایسه ای چهار متغیره پایان نامه روانشناسی درباره کنترل درونی و بیرونی

مقایسه تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر رضایت از زندگی در بین دانشجویان و معلمان

مقایسه تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر تسهیلات اجتماعی در بین جوانان شهری و روستایی

بررسی تفاوت‌های کنترل درونی و بیرونی در روابط عاطفی بین زوج‌های متأهل و مجرد

مقایسه تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر اضطراب و افسردگی در بین دانشجویان و افراد مشاغل پزشکی

مقایسه تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر سبک‌های هویتی در بین جوانان مرد و زن

مقایسه تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر سلامت روان در بین دانشجویان دختر و پسر

بررسی تفاوت‌های کنترل درونی و بیرونی در ترس از ارتباط با دیگران در بین دانشجویان و معلمان

مقایسه تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر اعتماد به نفس در بین دانش آموزان و دانشجویان

بررسی تفاوت‌های کنترل درونی و بیرونی در اضطراب عمومی در بین مردان و زنان

مقایسه تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر خودپنداره مثبت در بین بیماران روانی و غیر روانی.

 

لیست ده موضوع چهار متغیره پایان نامه روانشناسی تربیتی درباره کنترل درونی و بیرونی

تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر تعاملات اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی

بررسی تفاوت‌های کنترل درونی و بیرونی در خودتنظیمی کودکان با اختلال نافرمانی غذایی

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های کنترل درونی بر خودکنترلی دانش‌آموزان دبیرستانی

تحلیل تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر مشکلات رفتاری کودکان با نارسایی توجه/بیش‌فعالی

بررسی تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر تعاملات خانوادگی دانش‌آموزان

تأثیر آموزش مهارت‌های کنترل درونی بر بهبود رفتار شناختی-اجتماعی کودکان با اختلالات طیف اوتیسم

بررسی تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر میزان عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول

تأثیر آموزش مهارت‌های کنترل درونی بر بهبود اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان متوسطه اول

تحلیل تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر تعاملات خانوادگی دانشجویان

بررسی تفاوت‌های کنترل درونی و بیرونی در میزان پرخاشگری دانش‌آموزان با و بدون اختلال رفتاری.

 

لیست ده موضوع پیش بینی چهار متغیره پایان نامه روانشناسی خانواده درباره کنترل درونی و بیرونی

پیش‌بینی کیفیت تعاملات خانوادگی بر اساس سطح کنترل درونی و بیرونی در دختران نوجوان

پیش‌بینی کیفیت زندگی خانوادگی بر اساس سطح کنترل درونی و بیرونی در زوج‌های جوان

پیش‌بینی اختلالات رفتاری در کودکان با توجه به سطح کنترل درونی و بیرونی والدین

پیش‌بینی تحصیلات بالاتر فرزندان بر اساس سطح کنترل درونی و بیرونی والدین

پیش‌بینی کیفیت روابط پدری و فرزندی بر اساس سطح کنترل درونی و بیرونی پدران

پیش‌بینی کیفیت روابط مادری و فرزندی بر اساس سطح کنترل درونی و بیرونی مادران

پیش‌بینی تاب‌آوری در برابر تنش‌های خانوادگی بر اساس سطح کنترل درونی و بیرونی در بین نوجوانان

پیش‌بینی تنوع اندام‌های خانوادگی بر اساس سطح کنترل درونی و بیرونی در خانواده‌های مجرد

پیش‌بینی اختلالات اضطرابی در دختران نوجوان بر اساس سطح کنترل درونی و بیرونی پدران

پیش‌بینی اختلالات اضطرابی در پسران نوجوان بر اساس سطح کنترل درونی و بیرونی مادران.

 

لیست ده موضوع مقایسه ای و پیش بینی چهار متغیره پایان نامه روانشناسی کودک درباره کنترل درونی و بیرونی

مقایسه کنترل درونی و بیرونی در کودکان با نارسایی توجه/بیش‌فعالی و کودکان عادی

مقایسه کنترل درونی و بیرونی در کودکان با اختلال رفتاری و کودکان عادی

بررسی تفاوت‌های کنترل درونی و بیرونی در اضطراب و افسردگی کودکان

پیش‌بینی میزان مشکلات رفتاری در کودکان با توجه به سطح کنترل درونی و بیرونی

بررسی تفاوت‌های کنترل درونی و بیرونی در میزان خودشناسی کودکان

بررسی تفاوت‌های کنترل درونی و بیرونی در روابط دوستی کودکان

بررسی تفاوت‌های کنترل درونی و بیرونی در میزان تعامل اجتماعی کودکان

بررسی تفاوت‌های کنترل درونی و بیرونی در میزان توانمندی شناختی کودکان

پیش‌بینی میزان خودکارآمدی تحصیلی کودکان بر اساس سطح کنترل درونی و بیرونی

پیش‌بینی میزان مشکلات رفتاری در دوران نوجوانی بر اساس سطح کنترل درونی و بیرونی در دوران کودکی.

 

لیست ده موضوع اثر بخشی چهار متغیره پایان نامه روانشناسی بالینی خانواده درباره کنترل درونی و بیرونی

اثر بخشی آموزش مهارت‌های کنترل درونی بر بهبود روابط خانوادگی

اثر بخشی مشاوره مبتنی بر کنترل درونی بر بهبود روابط زناشویی

اثر بخشی درمان مبتنی بر کنترل درونی بر بهبود اضطراب و افسردگی در بیماران روانی

اثر بخشی مشاوره خانواده مبتنی بر کنترل بیرونی بر بهبود روابط خانوادگی

بررسی تأثیر کنترل درونی و بیرونی در درمان اختلالات رفتاری کودکان

بررسی تأثیر کنترل درونی و بیرونی در بهبود روابط پدری و فرزندی در خانواده‌های مشکل‌دار

اثر بخشی درمان مبتنی بر کنترل درونی بر بهبود مشکلات خواب در بیماران روانی

اثر بخشی مشاوره خانواده مبتنی بر کنترل درونی بر بهبود مشکلات رفتاری کودکان

بررسی تأثیر کنترل درونی و بیرونی در بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های مبتلا به اختلالات رفتاری

اثر بخشی مشاوره مبتنی بر کنترل بیرونی بر بهبود مشکلات رفتاری کودکان با نارسایی توجه/بیش‌فعالی.

 

لیست ده موضوع چهار متغیره پایان نامه روانشناسی عمومی درباره کنترل درونی و بیرونی

تحلیل تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر میزان اضطراب در بین دانشجویان

بررسی تأثیر کنترل درونی و بیرونی در روابط عاطفی دانشجویان

بررسی تأثیر کنترل درونی و بیرونی در میزان تاب‌آوری در بین افراد

تحلیل تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر کیفیت زندگی افراد

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های کنترل درونی بر بهبود کیفیت خواب

تحلیل تأثیر کنترل درونی و بیرونی در پیش‌بینی موفقیت شغلی

بررسی تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر تعاملات اجتماعی در فضای کار

تحلیل تأثیر کنترل درونی و بیرونی بر سلامت عمومی افراد

بررسی تأثیر کنترل درونی و بیرونی در روابط دوستی و عشقی افراد

بررسی تفاوت‌های کنترل درونی و بیرونی در میزان تحصیلات و عملکرد تحصیلی افراد.

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *