منوی دسته بندی

جدیدترین موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی خانواده

جدیدترین موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی خانواده

لیست ده موضوعات  و 4 متغیری مقایسه ای و رابطه ای و پیش بینی و نقش واسطه ای برای پایان نامه روانشناسی بالینی خانواده

اثربخشی درمان خانواده و درمان فردی بر اضطراب افراد با اختلال وسواسی-جبری

تأثیر خشونت خانوادگی بر رضایت از زندگی زنان متأهل: نقش واسطه ای رفتارهای خودآگاهی

رابطه بین اضطراب والدین و مشکلات رفتاری در کودکان: نقش واسطه ای حمایت خانواده

بررسی تأثیر سبک‌های مقابله با استرس خانوادگی بر سلامت روانی جوانان: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی

تأثیر وابستگی افراد به تکنولوژی بر رابطه والد-کودک: نقش واسطه‌ای کیفیت رابطه خانوادگی

رابطه بین رضایت از زندگی خانوادگی و رضایت از زندگی درونی: نقش واسطه ای خودکارآمدی اجتماعی

بررسی تأثیر خشونت معنوی بر افسردگی و اضطراب در کودکان و نوجوانان: نقش واسطه ای پشتیبانی اجتماعی

ارتباط بین پرخاشگری خانوادگی و مشکلات رفتاری در نوجوانان: نقش واسطه ای خودکارآمدی اجتماعی

تأثیر مشاوره خانواده بر بهبود اضطراب و افسردگی در بیماران دیابتی: نقش واسطه ای خودمراقبتی

بررسی رابطه بین سبک‌های تربیتی و اختلالات شخصیتی در بزرگسالان: نقش واسطه ای خودکارآمدی شناختی

اثربخشی درمان خانواده بر کیفیت زندگی و رضایتمندی از زندگی بیماران روانی

رابطه بین سبک های دلبستگی بزرگسالان و نوجوانان با مشکلات روانشناختی در خانواده

مقایسه اثربخشی درمان خانواده و درمان فردی بر تغییرات شخصیتی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت

بررسی نقش متغیرهای فردی و خانوادگی در پیش‌بینی شدت افسردگی در نوجوانان

بررسی رابطه بین تعارض والدینی و مشکلات روانشناختی نوجوانان

مقایسه اثربخشی درمان خانواده مبتنی بر شناختی-رفتاری با درمان خانواده مبتنی بر فرایند برای درمان افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی

بررسی نقش واسطه‌ای اعتماد به نفس در رابطه بین فرزندپروری و مشکلات روانشناختی نوجوانان

بررسی رابطه بین سبک‌های تربیتی و کیفیت زندگی خانواده

پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس روابط خانوادگی در بین زوجین

بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب اجتماعی در رابطه بین مشکلات خانوادگی و افسردگی در نوجوانان

بررسی رابطه بین نوع اعتیاد و اختلالات روانی در خانواده های معتاد

مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان دارویی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در خانواده ها

بررسی نقش واسطه ای سبک های مقابله با استرس در رابطه بین خشونت خانوادگی و اختلالات روانی در افراد بزرگسال

پیش بینی تاب آوری خانواده در برابر استرس در شرایط بحرانی با استفاده از سطح امیدواری، شادکامی و اعتماد به نفس

بررسی رابطه بین سازگاری زوجین و رضایت زناشویی در خانواده های ایرانی

مقایسه اختلالات روانی در خانواده های ایرانی و خانواده های غربی مهاجر در آمریکا

بررسی نقش واسطه ای سطح شادکامی در رابطه بین شیوع افسردگی و تعارض در خانواده ها

بررسی رابطه بین والدگری نامناسب و اختلالات رفتاری در کودکان در خانواده های ایرانی

پیش بینی خودکارآمدی والدین در برابر مشکلات خانوادگی با استفاده از سطح سبک زندگی و رضایت زناشویی

بررسی رابطه بین سازگاری خانواده و پایداری ازدواج در برابر تحولات اجتماعی و فرهنگی در ایران

بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری و اضطراب کودکان در خانواده‌های دارای والدین با اختلال شخصیت نارسیستی

مقایسه شدت اختلالات روانی بین کودکان و نوجوانان در خانواده‌های سالم و خانواده‌های با نگرش سوءاستفاده‌ای از فرزندان

نقش واسطه‌ای رضایت از زندگی در رابطه بین شادکامی و افسردگی در خانواده‌های دارای پدران مبتلا به اختلال مصرف الکل

مقایسه تاثیرات تدریس مهارت‌های مذاکره و حل اختلاف بر کیفیت زندگی خانواده‌های با اختلال در ارتباطات میان فردی

بررسی تاثیر رویکرد درمانی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب و افسردگی مادران و کودکان در خانواده‌های با والدین دارای اختلال اضطراب اجتماعی

بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های دارای فرزندان با اختلال اتیسم

نقش واسطه‌ای اضطراب پدر در رابطه بین تنش خانوادگی و اضطراب کودک در خانواده‌های دارای والدین با اختلال اضطراب عمومی

بررسی ارتباط بین خودکارآمدی والدین و اضطراب کودک در خانواده‌های دارای والدین مبتلا به اختلال اضطراب عمومی

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و روانشناسی مثبت در کاهش نشانه‌های اختلالات روانی خانواده‌های دارای اختلال شخصیت انتقالی

بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر مهارت‌های تعاملی و رضایت از زندگی خانواده

بررسی رابطه بین شیوه‌های تربیتی و تعاملات افراد خانواده با اضطراب در کودکان

بررسی تأثیر والدین مجرد و متأهل بر رفتارهای اجتماعی فرزندانشان

مقایسه رابطه بین روابط والدین و رفتارهای اجتماعی کودکان با اختلال نارسایی توجه/فزون‌حرکتی

بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب والدین در رابطه بین تعاملات خانواده و اختلالات رفتاری در کودکان

مقایسه تأثیر درمان مبتنی بر شناخت و رفتار بر میزان اضطراب والدین و روابط خانوادگی

بررسی رابطه بین میزان شادکامی والدین و رفتارهای اجتماعی کودکان با اختلالات روانی

بررسی تأثیر تربیت از راه دور بر تعاملات خانواده و رفتارهای اجتماعی کودکان

بررسی رابطه بین تربیت از راه دور و مشکلات رفتاری در دانش‌آموزان

بررسی نقش پشتیبانی اجتماعی در رابطه بین تربیت از راه دور و مشکلات رفتاری در دانش‌آموزان

مقایسه تأثیر درمان مبتنی بر شناخت و رفتار و درمان‌های دیگر بر رفتارهای اجتماعی کودکان با اختلال

رابطه بین افسردگی دختران نوجوان و شیوع والدینی در خانواده ها

پیش بینی عملکرد تحصیلی کودکان با استفاده از پشتیبانی از سوی خانواده

نقش واسطه ای دلبستگی به خدا در رابطه بین تعارض خانوادگی و اضطراب دختران نوجوان

تأثیر کودکی تحمل نامناسب در خانواده بر رابطه بین افسردگی و اضطراب در بزرگسالی

رابطه بین فشارهای اجتماعی و سلامت روانی در خانواده های دارای فرزندان معتاد

نقش واسطه ای نمایش خشم در رابطه بین تعارض خانوادگی و افسردگی در بزرگسالی

تأثیر کارکردهای خانوادگی در روابط همسری و رضایت از زندگی

رابطه بین پشتیبانی از سوی همسر و موفقیت شغلی در خانواده های دارای فرزند

تأثیر نیروی مذهبی در تحمل خشم و اضطراب در خانواده های مذهبی

نقش واسطه ای خشم در رابطه بین تعارض خانوادگی و عدم تعلق به خانواده در نوجوانان

مقایسه اثربخشی روان درمانی شناختی رفتاری و روش مبتنی بر خانواده در درمان افسردگی

بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری و شیوع اضطراب کودکان در خانواده های ایرانی

بررسی نقش واسطه ای انگیزش در تاثیربخشی روش درمانی خانواده در کاهش نشانه های اختلال رفتاری کودکان

مقایسه اثربخشی روش های درمانی خانواده و فردی در کاهش علائم افسردگی در خانواده های دارای تاریخچه افسردگی

بررسی رابطه بین توانبخشی خانواده و بهبود عملکرد خانواده در پس از تحریک مغزی در بیماران افسرده

بررسی تاثیر والدین دارای اختلالات شخصیتی بر شیوع اضطراب کودکان در خانواده های دارای تاریخچه اختلالات روانی

بررسی نقش واسطه ای اضطراب در رابطه بین سبک های فرزند پروری و اختلال رفتاری کودکان در خانواده های ایرانی

بررسی مقایسه ای رابطه بین رضایت از ازدواج و اختلالات روانی در خانواده های ایرانی و غربی

بررسی پیش بینی خطر اختلال رفتاری کودکان با توجه به سبک های فرزند پروری در خانواده های دارای تاریخچه اختلال رفتاری

ارتباط بین میزان تنش خانوادگی و اختلالات اضطرابی در فرزندان: یک مطالعه مقایسه ای

بررسی نقش پشتیبانی اجتماعی و خودکارآمدی در پیش بینی سلامت روانی خانواده های دارای فرزندان با اختلالات رفتاری

بررسی رابطه بین تعارض نقش و اختلالات خانوادگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان: نقش واسطه ای مدیریت تعارض

تحلیل رابطه بین روابط پدر-فرزند و اضطراب و افسردگی در دانشجویان دختر: یک مطالعه پیش بینی کننده با واسطه ای مدیریت هیجانات

اثربخشی مشاوره یادگیری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای مشکلات خانوادگی: یک مطالعه پیش بینی کننده با واسطه ای خودشناسی

تحلیل رابطه بین تعاملات مادر-فرزند و اختلالات رفتاری در کودکان دبستانی: نقش واسطه ای مهارت های ارتباطی

تحلیل ارتباط بین سازگاری زناشویی و سلامت روانی در خانواده های دارای فرزندان نوجوان: نقش واسطه ای خودکارآمدی و انگیزش

تحلیل رابطه بین تعارضات خانوادگی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر: نقش واسطه ای خودکارآمدی اجتماعی

تحلیل رابطه بین رضایت از زندگی خانوادگی و رضایت از زندگی در کل در افراد دارای روابط خانوادگی فراگیر: نقش واسطه ای رضایت شغلی

رابطه بین سبک های فرزندپروری و رضایت زناشویی در خانواده ها

ارتباط بین سطح توانمندی های مدیریت هیجانی و سطح افسردگی در والدین

بررسی نقش واسطه ای تعارضات خانوادگی در رابطه بین تجربه سوءمصرف در کودکی و اضطراب در بزرگسالی

ارتباط بین وفاداری به همسر و شادکامی در خانواده ها

پیش بینی کیفیت رابطه والد-فرزند با توجه به سطح دانش ارتباطی والدین

نقش تربیت گری خانواده در پیشگیری از اختلالات رفتاری در کودکان

رابطه بین سطح توانمندی های اجتماعی و روانی فرزندان با روابط اجتماعی والدین

پیش بینی سطح اضطراب در دانشجویان با توجه به تعداد خواهر و برادر و ترتیب تولد آن ها

نقش مهارت های ارتباطی والدین در کاهش اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

رابطه بین روابط خانوادگی دوستانه و سلامت روانی فرزندان

تأثیر تعارضات خانوادگی بر رضایت از زندگی در بین جوانان

نقش واسطه‌ای هویت جنسیتی در رابطه بین تعارضات خانوادگی و اضطراب

مقایسه نقش پشتیبانی اجتماعی خانواده و دوستان در پیش‌بینی سلامت روانی جوانان

تأثیر تربیت کودکان بر سبک‌های ارتباطی آن‌ها در روابط عاطفی بعدازدوستی

بررسی رابطه بین والدین همجنسگرا و مشکلات روانی فرزندان‌شان

بررسی نقش پشتیبانی اجتماعی والدین در رابطه بین تعارضات خانوادگی و اضطراب در کودکان

مقایسه روابط خانوادگی در خانواده‌های ایرانی و خارجی و تأثیر آن‌ها بر سلامت روانی افراد

تأثیر نوع ساختار خانواده بر اضطراب و افسردگی در جوانان

بررسی نقش پدران در پیش‌بینی خودکارآمدی فرزندان در موقعیت‌های استرس‌زا

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *