منوی دسته بندی

دانلود نمونه پروپوزال دکترای روانشناسی بالینی – ارائه مدل

45,000 تومان

دانلود نمونه پروپوزال دکترای روانشناسی بالینی – ارائه مدل

موضوع پروپوزال:
آزمون مدل اثر هیجان خواهی، طرحواره های شناختی فعال شونده، صمیمیت هیجانی و جنسی بر تنوع طلبی مردان متاهل: نقش میانجی نگرش به خیانت و کنش وری جنسی

تاریخ نگارش : امسال

منابع: همراه با منابع فارسی و لاتین جدید

نوع فایل : word قابل ویرایش

تعداد صفحات : 25 صفحه

توضیحات

دانلود نمونه پروپوزال دکترای روانشناسی بالینی – ارائه مدل

آزمون مدل اثر هیجان خواهی، طرحواره های شناختی فعال شونده، صمیمیت هیجانی و جنسی بر تنوع طلبی مردان متاهل: نقش میانجی نگرش به خیانت و کنش وری جنسی

این آزمون به منظور بررسی نقش میانجی نگرش به خیانت و کنش وری جنسی در رابطه بین متغیرهای هیجان خواهی، طرحواره های شناختی فعال شونده، صمیمیت هیجانی و جنسی و تنوع طلبی مردان متاهل صورت می‌گیرد.

برای این منظور، می‌توان یک پرسشنامه با مقیاس‌های مناسب برای اندازه‌گیری هیجان خواهی، طرحواره های شناختی فعال شونده، صمیمیت هیجانی و جنسی و تنوع طلبی مردان متاهل طراحی کرد. پرسشنامه باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند به طور دقیق اطلاعات لازم را از هر متغیر بدست آورد.

سپس، پس از جمع آوری داده‌ها، با استفاده از روش‌های آماری مناسب می‌توان رابطه بین متغیرهای هیجان خواهی، طرحواره های شناختی فعال شونده، صمیمیت هیجانی و جنسی و تنوع طلبی مردان متاهل را بررسی کرد. سپس با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) می‌توان نقش میانجی نگرش به خیانت و کنش وری جنسی را در این رابطه بررسی کرد.

در نهایت، با تحلیل داده‌ها، نتایج به دست آمده باید با گذراندن آزمون‌های آماری مناسب، بررسی شود. این نتایج می‌تواند به ما کمک کند تا نقش هیجان خواهی، طرحواره های شناختی فعال شونده، صمیمیت هیجانی و جنسی و نگرش به خیانت و کنش وری جنسی در تنوع طلبی مردان متاهل را به طور دقیق بررسی کرده.

این آزمون یک مدل روانشناسی را برای بررسی رابطه بین هیجان خواهی، طرحواره‌های شناختی فعال شونده، صمیمیت هیجانی و جنسی، نگرش به خیانت و کنش وری جنسی، و تنوع طلبی مردان متاهل پیشنهاد می‌دهد. در این مدل، نگرش به خیانت و کنش وری جنسی به عنوان متغیر میانجی بین سایر متغیرها و تنوع طلبی مردان متاهل در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس این مدل، هیجان خواهی، طرحواره‌های شناختی فعال شونده، صمیمیت هیجانی و جنسی با تنوع طلبی مردان متاهل مرتبط هستند و نگرش به خیانت و کنش وری جنسی درون میانجیگری رابطه بین این متغیرها است. به عبارت دیگر، هر چه افراد در سطح هیجانی، شناختی، صمیمیت و جنسی به تنوع طلبی بیشتری داشته باشند، احتمال خیانت و کنش وری جنسی بیشتر می‌شود.

برای این آزمون، ابتدا باید مجموعه داده‌ها جمع‌آوری شود. سپس، برای هر یک از متغیرهای هیجان خواهی، طرحواره‌های شناختی فعال شونده، صمیمیت هیجانی و جنسی، نگرش به خیانت و کنش وری جنسی، و تنوع طلبی مردان متاهل، پرسشنامه‌های متعارف روانشناسی استفاده می‌شود.

در مرحله بعدی، از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده می‌شود تا رابطه بین متغیرها و نقش میانجی‌گری نگرش به خیانت و کنش وری جنسی بررسی شود.

هیجان خواهی در روانشناسی

هیجان خواهی یا نیاز به تجربه هیجانات قوی و پرافکارگری به عنوان یکی از ویژگی‌های شخصیتی در روانشناسی شناخته شده است. این ویژگی شامل دو بعد اصلی است: انگیزه‌ی جستجوی هیجان و تحمل هیجان.

انگیزه‌ی جستجوی هیجان به معنی نیاز شخص به تجربه‌ی هیجانات قوی و پرافکارگری است. افراد با این ویژگی دوست دارند تجربه‌ی هیجانات شدید را تجربه کنند و به دنبال تجربه‌ی هیجانات جدید و نو هستند. آنها به عنوان افرادی شناخته می‌شوند که با انرژی و تعریف از موقعیت‌های هیجانی و پرمخاطره هستند.

تحمل هیجان به معنی توانایی فرد در مقابل هیجانات قوی و نامطلوب است. این ویژگی نشان می‌دهد که فرد توانایی دارد با هیجانات منفی و ناگوار کنار بیاید و با آنها مقابله کند. فرد با این ویژگی ممکن است به نظر بیشترین کنترل روی هیجانات خود را داشته باشد.

به طور کلی، افرادی با هیجان خواهی بالا، بیشتر به دنبال تجربه‌ی هیجانات قوی و نو هستند و از تجربه‌ی هیجانات مثبت لذت می‌برند. در عین حال، اگر این ویژگی با میزان تحمل هیجان فرد ناسازگار باشد، ممکن است باعث بروز اختلالات روانی مانند اضطراب، افسردگی و اعتیاد شود. در این صورت، روش‌هایی مانند درمان شناختی-رفتاری و رواندرمانی می‌توانند به عنوان درمان اختلالات مرتبط با هیجان خواهی مورد استفاده قرار گیرد.

طرحواره های شناختی فعال شونده در روانشناسی

طرحواره‌های شناختی فعال شونده در روانشناسی به مجموعه‌ای از فرآیندهای شناختی اطلاق می‌شود که در اثر انجام وظایف شناختی مختلف، مانند یادگیری، حافظه، توجه، تصمیم‌گیری و حل مساله، فعال می‌شوند. این طرحواره‌ها در اثر فعال شدن نواحی خاصی از مغز به وجود می‌آیند و در برخی از موارد به عنوان سیستم‌های شناختی مشترک شناخته می‌شوند.

به عنوان مثال، طرحواره‌های شناختی فعال شونده در روانشناسی عبارتند از:

طرحواره‌های شناختی مرتبط با یادگیری: این طرحواره‌ها شامل فرآیندهای مرتبط با یادگیری هستند که در اثر فعالیت در نواحی مختلف مغزی به وجود می‌آیند. این طرحواره‌ها شامل یادگیری شرطی، یادگیری بدون شرط، یادگیری ایمنی، یادگیری عمدی و یادگیری انتقالی هستند.

طرحواره‌های شناختی مرتبط با حافظه: این طرحواره‌ها شامل فرآیندهایی هستند که به دنبال فعال شدن نواحی خاصی از مغز در حافظه‌ی کوتاه مدت و بلندمدت، حافظه‌ی اولیه و ثانویه، حافظه‌ی تصویری و فضایی، حافظه‌ی کاری و حافظه‌ی دستگاه عصبی مرکزی به وجود می‌آیند.

طرحواره‌های شناختی مرتبط با توجه: این طرحواره‌ها شامل فرآیندهایی هستند که در نتیجه فعالیت نواحی خاصی از مغز، توجه را به موارد خاصی مانند جزئیات، و…

صمیمیت هیجانی و جنسی  در روانشناسی

صمیمیت هیجانی و صمیمیت جنسی دو مفهوم متفاوت در روانشناسی هستند.

صمیمیت هیجانی به معنی رابطه‌ای است که افراد در آن با یکدیگر در مورد احساسات، نیازها، ترس‌ها و خیلی چیزهای دیگر صحبت می‌کنند. در این نوع صمیمیت، افراد قادرند احساسات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و درک و همدردی از طرف یکدیگر دریافت کنند. صمیمیت هیجانی به عنوان یک نیاز شناخته شده در روابط بین افراد محسوب می‌شود و می‌تواند به کاهش استرس، افزایش خودآگاهی و بهبود روابط افراد کمک کند.

صمیمیت جنسی به معنی رابطه‌ای است که در آن دو نفر به هم جنسیتی مشغول فعالیت جنسی می‌شوند. این نوع صمیمیت بین دو نفر می‌تواند مبتنی بر علاقه، احساسات عاطفی و شیمی شخصیتی باشد. این نوع صمیمیت به عنوان یک نیاز طبیعی در ارتباطات بین انسان‌ها تلقی می‌شود و در صورت تأمین و رعایت شرایط بهداشتی و روانی می‌تواند به رضایت و رشد روابط جنسی کمک کند.

به طور کلی، صمیمیت هیجانی و صمیمیت جنسی دو مفهوم متفاوت در روانشناسی هستند که هر کدام در زمینه‌های خاص خود به عنوان نیازهایی اساسی در روابط انسانی تلقی می‌شوند.

تنوع طلبی مردان متاهل

تنوع طلبی مردان متاهل به معنای نیاز شخص به تجربه‌ی چندین رابطه‌ی جنسی در مدت زندگی مشترک با همسرش است. این نوع از تنوع طلبی معمولاً با بی‌رحمی و بی‌توجهی به نیاز‌ها و حس‌های همسر و به طور کلی با نداشتن تعهد وفاداری و پایبندی به رابطه‌ی مشترک همراه است.

تنوع طلبی مردان متاهل ممکن است به دلیل عوامل مختلفی از جمله عدم رضایت از رابطه‌ی جنسی، عدم رضایت از رابطه‌ی زناشویی به طور کلی، عدم تطابق در نیازهای جنسی، یا کنترل نکردن احساسات جنسی باشد. در بعضی موارد، فرد ممکن است به دلیل احساس خستگی از رابطه‌ی زناشویی یا تجربه‌ی ناخوشایندی در گذشته، به دنبال تجربه‌ی رابطه‌ی جنسی با شخص دیگری باشد.

مهم است بدانیم که تنوع طلبی مردان متاهل می‌تواند باعث شکست و نابودی رابطه‌ی زناشویی شود و آسیب‌های عمیقی به همسر و خانواده‌ی او وارد کند. برای پیشگیری از این نوع مشکلات، مهم است که همسران درباره‌ی نیازهای جنسی و عاطفی خود با یکدیگر صحبت کنند و تلاش کنند که به نیازهای یکدیگر پاسخ دهند و رابطه‌ی خود را در چارچوب احترام، اعتماد و وفاداری حفظ کنند.

نگرش به خیانت و کنش وری جنسی در روانشناسی

خیانت و کنش وری جنسی موضوعاتی هستند که در روانشناسی به شدت بررسی شده‌اند. خیانت به معنای نقض قراردادهای احساسی و روابط اعتمادی است که بین دو نفر یا گروهی از افراد برقرار شده است. این قراردادها می‌توانند مبتنی بر تعهدات زندگی مشترک، رابطه‌ی جنسی یا سایر نیازهای شخصی باشند.

کنش وری جنسی به معنی هرگونه فعالیت جنسی بین دو نفر به دوستانه بودن یا رابطه‌ی عاطفی بدون رضایت یکی از طرفین است. این نوع از فعالیت جنسی ناشی از فرار از مسئولیت و چالش‌های روابط جنسی با همسر و یا به دلیل عدم قابلیت کنترل احساسات جنسی می‌باشد.

در بسیاری از موارد، خیانت و کنش وری جنسی باعث شکست و نابودی روابط شخصی و خانوادگی می‌شوند. این نوع رفتارها ممکن است به دلیل عدم رضایت از رابطه‌ی زناشویی، احساس خستگی و بی‌اعتمادی، نیاز به تنوع و هیجان یا به دلیل مشکلات روانی از جمله اضطراب و افسردگی رخ دهد.

به طور کلی، درمان خیانت و کنش وری جنسی باید بر اساس عوامل مختلفی از جمله مشکلات روانی، عدم رضایت جنسی، وضعیت رابطه‌ی زناشویی و نیازهای فردی صورت گیرد. روش‌های مانند رواندرمانی و روش‌های درمانی مشاوره می‌توانند به شخص کمک کنند تا مشکلات خود را شناسایی کرده و به راهکارهایی برای حل مشکلات خود برسند.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود نمونه پروپوزال دکترای روانشناسی بالینی – ارائه مدل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *