منوی دسته بندی

موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی درباره اندازه های توجه

موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی درباره اندازه های توجه

اندازه های توجه

اندازه‌های توجه، مفهومی در روانشناسی و علم شناختی است که به بیان میزان تمرکز و توجه شخص به یک وظیفه، فعالیت یا موضوع خاص اشاره دارد. در این مفهوم، توجه به عنوان یک پدیده شناختی که باعث می‌شود فرد بر روی یک موضوع خاص تمرکز کند، تعریف می‌شود.

اندازه‌های توجه شامل مفاهیمی مانند میزان دقت، توانایی درک، زمان و مدت توجه، تعداد و نوع خطاها، و سرعت و کارایی عملکرد است. این اندازه‌ها می‌توانند به واسطه انواع آزمون‌های روانشناسی و علم شناختی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.

میزان دقت به میزانی اشاره دارد که فرد در اجرای وظایف خود، به چه میزان خطا اشتباه می‌کند و نیازمند به تصحیح دوباره است. توانایی درک به میزان فهم فرد از یک موضوع خاص اشاره دارد. زمان و مدت توجه نشان دهنده مدت زمانی است که فرد می‌تواند به یک موضوع خاص تمرکز کند. تعداد و نوع خطاها نشان دهنده اشتباهاتی است که فرد در انجام وظایف خود انجام می‌دهد و سرعت و کارایی عملکرد نشان دهنده سرعت اجرای وظایف و کیفیت آن است.

در کاربردهای مختلف، مانند آموزش، درمان و بهینه‌سازی عملکرد، اندازه‌گیری و بهبود این اندازه‌های توجه می‌تواند بسیار مفید باشد.

لیست موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی درباره اندازه های توجه

بررسی رابطه بین اندازه های توجه و اضطراب در افراد با اختلال وسواسی-اجباری

تاثیر آموزش مهارت های توجهی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون‌فکری

بررسی تاثیر عوامل مؤثر بر توانایی تمرکز و توجه در کودکان با اختلال های توجه-بیش فعالی

تحلیل اندازه های توجه در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی و تأثیر آموزش مهارت های توجهی بر بهبود آن

بررسی تاثیر مهارت های توجهی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی

تحلیل اندازه های توجه و ارتباط آن با مشکلات خواب در افراد دارای اختلالات خواب

بررسی رابطه بین اندازه های توجه و سطح استرس در دانشجویان دانشگاه

تحلیل تأثیر آموزش مهارت های توجهی بر بهبود حافظه کاری در افراد با سنین مختلف

بررسی رابطه بین اندازه های توجه و عملکرد شغلی در کارکنان سازمان ها

تحلیل تأثیر تمرین های توجهی بر بهبود عملکرد و کاهش خطا در پزشکی و پرستاری.

بررسی رابطه بین اندازه توجه، اضطراب و افسردگی در بیماران افراد دارای اختلال اضطرابی

تحلیل اندازه توجه و نقش آن در شناخت و درمان اختلالات بینایی در بیماران با اختلالات شناختی

بررسی رابطه بین اندازه توجه و ناهنجاری های روانشناختی در بیماران افراد دارای اختلالات توجه و بیش فعالی

تحلیل تغییرات اندازه توجه در طی درمان در افراد دارای اختلالات اضطرابی و افسردگی

بررسی رابطه بین اندازه توجه و اختلالات خواب در بیماران دارای اختلالات خواب

تحلیل اندازه توجه و نقش آن در درمان اختلالات روانی در کودکان و نوجوانان

بررسی رابطه بین اندازه توجه و مشکلات اجتماعی در بیماران دارای اختلالات روانی و اجتماعی

تحلیل تغییرات اندازه توجه در طی درمان در افراد دارای اختلالات اضطرابی و اختلالات خلقی

بررسی رابطه بین اندازه توجه و اختلالات روانی در بیماران دارای اختلالات روانی و جسمی همزمان

تحلیل اندازه توجه در کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و نقش آن در درمان این اختلال

موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی درباره توانایی تمرکز و توجه

لیست موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی درباره توانایی تمرکز و توجه

تأثیر فعالیت بدنی بر توانایی تمرکز و توجه در افراد مبتلا به اضطراب

بررسی تأثیر مداخله شناختی – رفتاری بر توانایی تمرکز و توجه در افراد مبتلا به اختلال توجه/بیش فعالی

بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر توانایی تمرکز و توجه در افراد وابسته به مواد

مقایسه تأثیر مداخله شناختی – رفتاری و دارویی در افراد مبتلا به اختلال توجه/بیش فعالی بر توانایی تمرکز و توجه

تأثیر مداخله مدیتیشن بر توانایی تمرکز و توجه در افراد مبتلا به اضطراب

بررسی تأثیر خواب نامناسب بر توانایی تمرکز و توجه در دانشجویان

بررسی رابطه بین تمرین ذهنی و توانایی تمرکز و توجه در افراد سالمند

بررسی تأثیر مداخله شناختی – رفتاری بر توانایی تمرکز و توجه در افراد دارای اضطراب اجتماعی

بررسی تأثیر رفتارهای رژیمی بر توانایی تمرکز و توجه در کودکان

مقایسه تأثیر مداخله شناختی – رفتاری و مداخله دارویی در کاهش علائم اختلال توجه/بیش فعالی و بهبود توانایی تمرکز و توجه در بزرگسالان.

موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی درباره توانایی توجه

لیست ده موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی با سه متغیر درباره توانایی توجه

تأثیر مصرف کافئین بر توانایی توجه، حافظه کاری و سرعت پردازش اطلاعات در دانشجویان

بررسی تأثیر مداخله شناختی-رفتاری بر بهبود توانایی توجه، کنترل انگیزه و سلامت روانی در افراد دارای اختلال وسواس فکری-عملی

بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و توانایی توجه در دانشجویان

بررسی تأثیر مداخله شناختی-رفتاری بر توانایی توجه و کنترل عصبی در دانش‌آموزان ابتدایی با اختلال نقص توجه-بیش فعالی

مقایسه تأثیر روش‌های آموزشی مختلف بر توانایی توجه و یادگیری در دانشجویان دانشگاه

بررسی تأثیر مداخله مدیتیشن بر توانایی توجه و کاهش استرس در افراد مبتلا به اختلالات روانی

مقایسه تأثیر مصرف مواد مخدر بر توانایی توجه در افراد با و بدون اختلال روانی

بررسی رابطه بین توانایی توجه، خودکارآمدی و مهارت‌های ارتباطی در کارکنان بخش خدمات مشتریان

بررسی تأثیر مداخله شناختی-رفتاری بر بهبود توانایی توجه در کودکان دچار اختلال کم‌توجهی-بیش‌فعالی

بررسی رابطه بین توانایی توجه و رضایت شغلی در کارکنان سازمان.

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *