منوی دسته بندی

جدیدترین موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی اجتماعی

جدیدترین موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی اجتماعی

لیست جدیدترین موضوع پیشنهادی پایان نامه روانشناسی اجتماعی را در ادامه می بینید. این موضوعات کاملا جدید هستند و در هیچ سایتی عرضه نشده است.

بررسی تأثیر خودکارآمدی و تعدیل کنندگی هیجانی بر رضایت از زندگی در بین جوانان: بررسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی

مقایسه تأثیر تفکر انتقادی و خودشناسی بر تغییرات شخصیت در دانشجویان دختر

بررسی رابطه بین تغذیه‌ی سالم و سبک زندگی سالم با سلامت روان در میان جوانان: بررسی نقش متغیر تعدیل کنندهٔ جنسیت

بررسی تأثیر آموزش خودمراقبتی بر کاهش عوارض اضطراب اجتماعی در بین افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی: مقایسهٔ اثربخشی بین مردان و زنان

بررسی رابطه بین عزت نفس، تحمل ناکامی و تعهد تحصیلی در دانشجویان: بررسی نقش واسطه‌ای عزت نفس

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر روابط خانوادگی سالم: بررسی نقش متغیر تعدیل کنندهٔ سن

بررسی رابطه بین تجربه‌ی فرهنگی و تنظیم هیجان در افراد با تفاوت‌های فرهنگی: مقایسهٔ گروه‌های فرهنگی مختلف

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله بر افزایش خلاقیت در کودکان: بررسی نقش متغیر تعدیل کنندهٔ سن

بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی بر خودشکنی در دانشجویان با متغیرهای جدید مانند سبک زندگی، تعامل اجتماعی و اضطراب اجتماعی.

مقایسه اثربخشی روش‌های شناختی رفتاری و رواندرمانی در درمان افراد دچار اختلالات خوردگی با متغیرهای جدید مانند خودکارآمدی، سلامت روان و رضایت از زندگی.

بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی و رفتارهای خشونت آمیز در روابط عاطفی با متغیرهای جدید مانند خودشناسی، قدرت شخصیتی و رضایت از رابطه.

بررسی نقش واسطه ای اعتماد به نفس در رابطه بین خشونت خانوادگی و افسردگی در زنان با متغیرهای جدید مانند خشونت روانی، اضطراب و اعتیاد به مواد مخدر.

مقایسه روش‌های آموزشی سنتی و روش‌های بازی‌های رایانه‌ای در بهبود توانایی های شناختی کودکان با متغیرهای جدید مانند تمرکز، حافظه و خلاقیت.

بررسی رابطه بین شیوه تغذیه و عملکرد شناختی در افراد مسن با متغیرهای جدید مانند سبک زندگی، سلامت فیزیکی و رضایت از زندگی.

بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین تجربه اضطراب اجتماعی و کیفیت زندگی در دانشجویان با متغیرهای جدید مانند تعامل اجتماعی

تأثیر نوع تفکر (ثابت یا انعطاف‌پذیر) بر رضایت زناشویی در زوج‌های متاهل: مقایسه‌ای بین دو جنس

ارتباط بین تعداد ورودهای شبانه و میزان اضطراب در دانشجویان دختر: نقش واسطه‌ای میان اعتماد به نفس و خودکنترل

تأثیر محیط کار بر شادکامی کارمندان: یک مطالعه مقایسه‌ای بین سازمان‌های دولتی و خصوصی

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر بهبود روابط پدر و فرزند: نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانی

رابطه بین تجربه‌ی تنهایی و رشد شخصی: تأثیر میانجی خودشناسی

تأثیر موسیقی درمانی بر بهبود وضعیت افراد مبتلا به اختلال افسردگی: مقایسه‌ای بین مردان و زنان

بررسی تأثیر شیوه‌های مقابله با استرس بر روابط میان فردی: نقش واسطه‌ای رضایت از زندگی

رابطه بین تأثیرات اجتماعی شبکه‌های اجتماعی و خودکارآمدی دانشجویان: مقایسه‌ای بین دانشگاه‌های دولتی و خصوصی

تأثیر برنامه درمانی شناختی-رفتاری بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال نقص توجه/فزون‌بودن‌حرکت

بررسی رابطه بین استفاده از روش‌های یادگیری تعاملی و موفقیت تحصیلی دانشجویان: مقایسه‌ای بین مردان و زنان.

تأثیر ویژگی‌های فردی مانند تفکر انتقادی و تفکر خلاق بر عملکرد اجتماعی: یک مقایسه بین جنسیت‌ها.

بررسی تأثیر سبک زندگی بر رضایت از زندگی: نقش واسطه‌ای ارزش‌های اجتماعی و معنویت.

بررسی تأثیر تجربه خشونت خانگی بر رابطه بین رضایت از زندگی و رفتار اجتماعی در زنان: یک مقایسه بین زنان متأهل و مجرد.

بررسی تأثیر شیوع مصرف الکل در جامعه بر شاخص‌های سلامت روانی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی، اعتماد به نفس و اضطراب اجتماعی.

بررسی تأثیر زیست‌محیطی بر احساس تعلق به جامعه: نقش واسطه‌ای سلامت روانی و رضایت از زندگی.

مقایسه تأثیر رفتار سازشی و رفتار راهبردی در تعاملات اجتماعی: یک بررسی در میان دانشجویان دانشگاه.

بررسی تأثیر فعالیت‌های فیزیکی بر تنظیم هیجان در بین افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و تحصیلات.

تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت از زندگی: یک مقایسه بین افراد مشارکت کننده در اعمال خیریه و افراد عادی

بررسی رابطه بین سبک های مقابله با استرس و رضایت از زندگی در دانشجویان دختر: نقش واسطه ای امیدواری و شادکامی

ارتباط بین تعهد شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی: مقایسه بین کارکنان حوزه سلامت و اداری

اثربخشی مداخلات مبتنی بر مهارت های ارتباطی بر کیفیت ارتباطات والد-فرزند در خانواده های ایرانی: معادلات ساختاری

بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تعارض کار-خانواده در مراکز بهداشتی و درمانی: نقش واسطه ای خودکارآمدی شغلی

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شناختی-رفتاری و درمان فراشناختی بر اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر

بررسی رابطه بین خودکنترلی، سبک های مقابله با استرس و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی: نقش واسطه ای سلامت روان

بررسی تأثیر تحصیلات و رشته تحصیلی بر رضایت شغلی کارکنان: مقایسه بین دانشجویان رشته های علوم پایه و علوم اجتماعی

بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر رفتارهای شهروندی و تمایل به عضویت در گروه های فعال در جامعه: مقایسه بین مناطق گرمسیری و معتدل

بررسی رابطه بین خودپنداره جسمی، اضطراب اجتماعی و رضایت از رابطه در دختران نوجوان

مقایسه اثربخشی درمان های مبتنی بر شناخت در درمان اختلال افسردگی: رابطه با علائم شناختی، رفتاری و احساسی

رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی در کارکنان بانک ها و شرکت های مالی: تأثیر واسطه ای تعهد سازمانی

پیش بینی رفتارهای انتخابی در افراد با اختلال روانی با استفاده از شاخص های شخصیتی و رفتاری

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی در دانشجویان با و بدون اختلال اضطرابی: تأثیر بر عملکرد تحصیلی

تأثیر مهارت های ارتباطی بر رابطه پزشک-بیمار در مراکز بهداشتی و درمانی: مقایسه بین انواع مهارت های ارتباطی

رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان استفاده از رسانه های اجتماعی در بین دانشجویان دختر: نقش واسطه ای خودتنظیمی شناختی-رفتاری

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شناختی-رفتاری و مداخلات هنری بر کاهش علائم اختلالات خوردن: تأثیر واسطه ای مهارت های تفکر انتقادی

پیش بینی میزان خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان با استفاده از شاخص های شخصیتی و شناختی

تأثیر برنامه های توسعه مهارت های اجتماعی بر رفتار شهروندی جوانان: تأثیر واسطه ای هوش هیجانی

رابطه بین راهبردهای مقابله با استرس و سبک زندگی سالم در دانشجویان دختر: نقش میانجی خودکنترلی و تعهد به سلامتی

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر روان‌شناختی در کاهش افسردگی در دختران نوجوان: پیش‌بینی نقش افکار انتحابی

بررسی رابطه بین خودکارآمدی، رضایت شغلی و نیازهای روان‌شناختی کارکنان: پیش‌بینی نقش تعدیل‌کننده خانواده

مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر مهارت‌های ارتباطی و توانمندسازی روان‌شناختی بر کاهش اضطراب اجتماعی در دانشجویان: پیش‌بینی نقش جنسیت

بررسی تأثیر خودکارآمدی بر روی شیوه‌های مقابله با استرس و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به بیماری قلبی: پیش‌بینی نقش حمایت اجتماعی

مقایسه رابطه بین رفتارهای شهروندی و تمایل به همکاری در بازی‌های چندنفره در کشورهای خاورمیانه و اروپایی: پیش‌بینی نقش اعتماد اجتماعی

بررسی تأثیر تحصیلات و میزان درآمد بر رفتارهای خرید مصرف‌کنندگان: مقایسه بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه

بررسی رابطه بین هوش هیجانی، تعهد شغلی و عملکرد کارکنان: پیش‌بینی نقش انگیزش شغلی

مقایسه اثربخشی درمان‌های مختلف بر کاهش اعتیاد به اینترنت: پیش‌بینی نقش مقیاس‌های شخصیتی

بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر روی سلامت روان و رفتارهای محیطی: پیش‌بینی نقش فرهنگ سازمانی

تأثیر بدنیسی و وضعیت اقتصادی بر خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر در مناطق شهری و روستایی: یک مقایسه

بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی و رفتار های مصرفی مخدر در جوانان شهری: نقش میانجی رضایت از زندگی

پیش بینی رفتار شهروندی از طریق عوامل شخصیتی و شرایط اجتماعی در افراد مسن: مقایسه بین جنسیت ها

تأثیر روابط خانوادگی و ارتباطات والد-فرزند بر رضایت زناشویی: مقایسه بین فرزندان بزرگ شده در خانواده های مهاجر و غیرمهاجر

بررسی رابطه بین تحولات شغلی و سلامت روان کارکنان در سازمان های بزرگ: نقش میانجی خودکارآمدی شغلی

مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی و فردی بر افزایش خودشفقتی و کیفیت زندگی در زنان دارای اختلال اضطرابی اجتماعی

بررسی تأثیر والدین دوران کودکی بر تاب آوری در بزرگسالی: نقش میانجی تجربیات کودکی و خودکارآمدی

پیش بینی مشکلات ارتباطی در دانشجویان ایرانی براساس اختلالات شخصیتی و شیوع افسردگی: یک مطالعه پیشرفته پیش بینی

مقایسه تأثیر برنامه های مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تنفس عمیق بر بهبود سلامت روان در مراقبین دارای فرزند دچار ناتوانی جسمی و حرکتی

مقایسه سطح تعهد عاطفی در رابطه های بین فردی با سطح تعهد در روابط برخط

رابطه بین شبکه های اجتماعی آنلاین و رضایت از زندگی در دانشجویان دختر

پیش‌بینی رفتار مصرف مواد مخدر در دانشجویان بر اساس مؤلفه های شخصیتی و فرهنگی: یک مطالعه رابطه ای

مقایسه سطح اضطراب در دانشجویان دختر و پسر بر اساس میزان خودکارآمدی تحصیلی

پیش‌بینی شادکامی در بین بیماران مبتلا به افسردگی از طریق ارتباط بین خودکارآمدی شغلی و تعهد درمانی

مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر ادراک از خطر و ادراک از کنترل بر کاهش مصرف دخانیات در دانشجویان دختر و پسر

پیش‌بینی تمایل به فعالیت های جمعی در دانشجویان بر اساس سبک شناختی-رفتاری و اعتماد به نفس اجتماعی

مقایسه سطح اعتماد به نفس در زوج های خانواده های سنتی و خانواده های مدرن

پیش‌بینی رضایت از زندگی در سالمندان بر اساس سطح فعالیت فیزیکی و روابط اجتماعی

مقایسه روش های مختلف درمانی برای افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی: یک مطالعه مقایسه ای

مقایسه سبک های مقابله با استرس در دانشجویان دختر و پیش بینی کیفیت زندگی آنها

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان در کارکنان بانک ها

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس ترس از ابتلا به بیماری ها و میزان استفاده از رسانه های اجتماعی در دانشجویان

مقایسه رفتارهای شهروندی در دو گروه مردان و زنان و پیش بینی عوامل اجتماعی مؤثر بر این رفتارها

بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و خودکنترلی در دانش آموزان دختر و پیش بینی عملکرد تحصیلی آنها

مقایسه رابطه بین خودآگاهی و اعتماد به نفس در دو گروه دانشجویان مرد و زن و پیش بینی میزان خودکارآمدی تحصیلی آنها

بررسی رابطه بین تحصیلات و عملکرد شغلی در دو گروه کارکنان با و بدون سابقه کار در صنعت خودروسازی و پیش بینی تعهد سازمانی آنها

مقایسه سبک های مقابله با استرس در دو گروه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشجویان دانشگاه های آزاد و پیش بینی سلامت روانی آنها

بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی و اضطراب ورزی در دو گروه دانشجویان دختر و پسر و پیش بینی کیفیت زندگی آنها

پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس سبک های مقابله با استرس و تغییرات هورمونی در دوران بارداری در زنان

مقایسه سلامت روان و سبک های مقابله با استرس در دانشجویان دختر و پسر: پیش بینی نقش جنسیت

بررسی رابطه بین شخصیت های تاریک و تاب آوری در کار: مقایسه بین مدیران و کارکنان عادی

پیش بینی رفتارهای خلاف اخلاقی در محیط کار: نقش هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی

مقایسه تأثیر رویکرد های شناختی-رفتاری و فراشناختی در درمان افسردگی: پیش بینی نقش سطح شناختی

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و خلاقیت در کار: نقش پشتیبانی اجتماعی و خودکارآمدی

مقایسه تأثیر تفکر مثبت و تفکر منفی بر سلامت روان دانشجویان: پیش بینی نقش انگیزش تحصیلی

بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی و خودکشی در نوجوانان: نقش محیط خانوادگی و شخصیت

پیش بینی کیفیت زندگی افراد مسن: نقش شبکه اجتماعی و تجربیات زندگی قبلی

مقایسه تأثیر تفکر پویا و تفکر ثابت بر مشارکت سیاسی: پیش بینی نقش جنسیت و آموزش

بررسی رابطه بین عدالت توزیعی در سازمان و پایبندی به سازمان: نقش ادراک از عدالت و هویت سازمانی.

مقایسه خودشفقتی در دانشجویان با نمونه ای از جامعه عادی: تأثیر متغیرهای فردی و اجتماعی

بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی: نقش واسطه‌ای هوش هیجانی

پیش‌بینی اختلالات خوردن و وزن‌دهی نامنظم در دانشجویان زن: نقش خودپنداره بدنی و اعتماد به نفس

مقایسه تجربه ادراک از تبعیض در دانشجویان دختر ایرانی و آمریکایی: نقش فرهنگ و تفاوت‌های فردی

بررسی رابطه بین کارآفرینی اجتماعی و خلاقیت در بین کارکنان شرکت‌های نوپا: نقش واسطه‌ای انگیزه شغلی

پیش‌بینی رضایت از زندگی در دانشجویان با توجه به سبک‌های مقابله با استرس و تفاوت‌های جنسیتی

مقایسه تجربه احساس تعلق به خانواده در دانشجویان دختر ایرانی و ایتالیایی: نقش متغیرهای فرهنگی و جنسیتی

بررسی رابطه بین تعارض کار-خانواده و کیفیت زندگی کارکنان شرکت‌های دولتی: نقش واسطه‌ای سبک‌های مقابله با استرس

پیش‌بینی اضطراب اجتماعی در دانشجویان با توجه به سبک‌های فرزندپروری و روابط خانوادگی

مقایسه روابط اجتماعی در دانشجویان با علاقه مندی به بازی های ویدئویی و دانشجویانی که به بازی‌های ویدئویی علاقه ندارند: نقش واسطه‌ای انگیزش اجتماعی.

 

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *